The Highlanders’ cottage as the environment of family life in Podhale (19th century – beginning of the 20th century)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-08-14
 
 
Acceptance date: 2014-08-14
 
 
Publication date: 2014-08-14
 
 
Corresponding author
Anna Haratyk   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;9(1):243-259
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Home is a special place for every human being. Along with the family it typically constitutes the basic upbringing environment and satisfies the primary needs of security, love, and family warmth. The Highlanders of the Podhale region can take pride in their exceptionally beautiful cottages, constructed of simple materials, but made with precision and with attention given to the smallest details. The above paper presents a typical cottage in Podhale with its equipment, functions, and space for all its inhabitants. It emphasises the Highlanders’ great attachment to tradition and their concurrent openness to introducing new solutions while preserving the most important, specific elements in construction that are passed down from generation to generation.
 
REFERENCES (9)
1.
Bafia A., Nocoń T., Poronin dawniej i dziś, Wyd. Związek Podhalan, Poronin 2004.
 
2.
Dutkowa R., Zakopane czterysta lat dziejów, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1991.
 
3.
Eliasz-Radzikowski S., Podhalanie i Tatry na początku wieku XIX, Tow. Ludoznawcze, Lwów 1897.
 
4.
Eljasz W., Szkice z podróży w Tatry, Nakł. Drukarnia L. Paszkowskiego, Kraków 1874.
 
5.
Galica-Górkiewicz S., Bukowina Tatrzańska. Góralskie życie, Wyd. Promo, Kraków 2008.
 
6.
Goszczyński S., Dziennik podróży do Tatrów, Lwów [b.d.w.], s. 32 [jest to tekst z 1832 r.].
 
7.
Hodóra J., Góralszczyzna, „Secesja” Kraków 2002.
 
8.
Kolberg O., Góry i Pogórze, cz. I, Dzieła wszystkie, t. 44, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Kraków 1968.
 
9.
Matlakowski W., Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Zarys życia ludowego, Volumina, Warszawa 1901.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top