Źródła finansowania

 
Czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” finansowane jest z opłat wydawniczych.

Czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” w okresie 18 października 2022 do 18 października 2024 zostało zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Rozwój czasopism naukowych, na podstawie umowy RCN/SN/0666/2021/1. [Pozycja 49 Wykazu wniosków zakwalifikowanych do otrzymania pomocy de minimis w ramach programu Rozwój czasopism naukowych]

Finansowaniem objęto stworzenie infrastruktury informatycznej czasopisma, w tym modernizację strony internetowej, wdrożenie systemów Editorial System oraz Journal System, wdrożenie programu antyplagiatowego wyposażonego w detekcję AI, menedżera bibliografii oraz systemu automatycznego informowania środowiska naukowego. Ponadto, z tych środków zostaną sfinansowane tłumaczenia najlepszych artykułów na język angielski. Szczegółowe działania zostały zawarte w poniższym obowiązku informacyjnym.

Obowiązek informacyjny:

Modernizacja strony internetowej czasopisma. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0666/2021/1 z dnia 22.12.2022 roku umożliwiło modernizację i umieszczenie na anglojęzycznej domenie strony czasopisma Wychowanie w Rodzinie, a także zastosowanie standardu WCAG 2.1. AA, pozwalającego na dynamiczny układ treści, przyjaznego dla odbiorców korzystających z różnego rodzaju urządzeń. Jedną ze znaczących funkcjonalności zmodernizowanej strony internetowej jest dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności niedowidzących. Kwota środków finansowych stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" wynosi 79 890, 96 zł, w tym na modernizację strony internetowej przeznaczono 11 000 złotych.

Wdrożenie systemu submisji artykułów oraz wdrożenie menedżera bibliografii. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0666/2021/1 z dnia 22.12.2022 roku umożliwiło wdrożenie systemu submisji artykułów Editorial System, co pozwala na profesjonalizację zarządzania danymi, śledzenie procedury publikacyjnej, anonimizację danych osobowych autorów i recenzentów, czyniąc za dość procedurze double blind review oraz przepisom RODO. Z kolei wdrożenie systemu prezentacji treści Journal System pozwala na publikowanie artykułów w systemie open access, a także śledzenie cytowań artykułów publikowanych w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie”. Ważną funkcjonalnością systemu jest dwujęzyczność interfejsu użytkownika, oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności niedowidzących. Dodatkową funkcjonalnością jest wbudowany moduł menadżera bibliografii, co umożliwia automatyczne eksportowanie bibliografii do różnych formatów. Kwota środków finansowych stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" wynosi 79 890, 96 zł, w tym na wdrożenie systemu submisji przeznaczono 10 000 złotych, a na wdrożenie menedżera bibliografii 500 zł.

Wdrożenie systemu antyplagiatowego. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0666/2021/1 z dnia 22.12.2022 roku umożliwiło wdrożenie systemów antyplagiatowych: iThenticate do weryfikacji tekstów anglojęzycznych oraz Antyplagiat do weryfikacji tekstów polskojęzycznych, które umożliwiają oszacowanie oryginalności wytworu słownego poprzez generowanie procentowych współczynników podobieństwa. Kwota środków finansowych stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" wynosi 79 890, 96 zł, w tym na wdrożenie systemu antyplagiatowego przeznaczono 10763,76 złotych.

Wprowadzenie automatycznego systemu informowania członków społeczności akademickiej. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0666/2021/1 z dnia 22.12.2022 roku umożliwiło wprowadzenie automatycznego systemu informowania członków społeczności akademickiej o najnowszych doniesieniach naukowych publikowanych w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie”. Kwota środków finansowych stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" wynosi 79 890, 96 zł, w tym na wdrożenie automatycznego systemu informowania członków społeczności akademickiej przeznaczono 12627,20 złotych.

Tłumaczenie artykułów na język angielski Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0666/2021/1 z dnia 22.12.2022 roku umożliwiło podniesienie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma poprzez tłumaczenie artykułów na język angielski. Upowszechnianie pełnotekstowych anglojęzycznych artykułów naukowych w systemie open access może, w sposób zdecydowany, przyczynić się do zwiększenia widoczności polskich doniesień badaczy poza granicami naszego kraju. Kwota środków finansowych stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" wynosi 79 890, 96 zł, w tym na tłumaczenie artykułów na język angielski przeznaczono 35000 złotych.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top