Indeksacja i współczynniki wpływu

 
Czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” jest indeksowane w bazach repozytoryjnych takich jak:
Wszystkie artykuły są archiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/66719#structure oraz Repozytorium Biblioteki Narodowej.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top