Wydawca i organ zarządzający

 
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe EDUsfera
ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, Polska
e-mail: wwr@edusfera.press

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera jest prowadzone w ramach przedsiębiorstwa: EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska
ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764
e-mail: edusfera@jurczykromanowska.pl
tel. +48 500 858 921

Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. zw. dr hab. Stefania Walasek.

Czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” zarejestrowane jest w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod numerem Rej. Pr. 3267.

Dane historyczne
Afiliacja w latach 2016-2022: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Afiliacja w latach 2011-2015: Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top