Zespół redakcyjny

 

prof. zw. dr hab. Stefania Walasek

– redaktor naczelna czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0002-0236-9325

W latach 1975-2018 pracownica Instytutu Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski. Obecnie na emeryturze. Zainteresowania naukowe skoncentrowane na historii szkolnictwa i kształcenia nauczycieli (od II poł XIX w. do 1939 r.).

Motto: „Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym” (Albert Einstein)

dr Ewa Jurczyk-Romanowska

– zastępca redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0002-1508-5604

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół dwóch tematów: prawno-pedagogiczne konteksty wychowania w rodzinie i edukacji oraz innowacyjne metody edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji informatycznej osób w wieku późnej dorosłości metodą gier.

Motto: „Jeżeli chcesz zbudować jacht nie zwołuj ludzi i nie rozdzielaj zadań, lecz naucz ich tęsknoty za dalekim i niekończącym się morzem” (Antoine de Saint-Exupery)

dr Ewa Musiał

– sekretarz czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0001-7710-2265

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół dydaktycznej działalności różnorodnych placówek edukacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizację i funkcjonowanie pierwszego etapu edukacji oraz rozwój zawodowego nauczycieli, a także wymiary profesjonalizmu zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Motto: „Optymizm jest wiarą, która prowadzi do osiągnięć. Nic nie da się zrobić bez nadziei i zaufania” (Helen Keller)

dr Aleksandra Aszkiełowicz

– członkini zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0001-5414-6652

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Prowadzi badania na gruncie familologii i gamologii, koncentrując się na badaniach jakości życia małżeńskiego i rodzinnego. W prowadzonych badaniach sięga do dorobku metodologii badań biograficznych, narracyjnych oraz wizualnych. Doradca rodzinny i psychoterapeuta systemowy.

Motto: „Miejsce, w którym chciałabym trochę pomieszkać: Rzym

dr Marta Baranowska

- członkini zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0001-5531-1656

Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół tematyki pedagogiki i psychologii zdrowia, pedagogiki i socjologii kultury fizycznej, andragogiki, gragogiki, edukacji fizycznej osób późnej dorosłości. Obszary badawcze: biografia edukacyjna dorosłych, pedykatory zdrowia współczesnego człowieka.

Motto: „Pod koniec dnia, pod koniec tygodnia, pod koniec mojego życia, chcę powiedzieć, że więcej dałam niż krytykowałam” (Brene Brown)

dr Kamil Błaszczyński

- redaktor statystyczny czasopisma naukowego “Wychowanie w Rodzinie”
0000-0003-4896-8371

Zakład Systemów Politycznych i Administracji, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

zainteresowania naukowe obejmują problematykę zachowań wyborczych, role religijności w kształtowaniu postaw politycznych, zmianach w zakresie rozumienia oraz percepcji demokracji w Polsce i na świecie, postawach politycznych młodzieży w Polsce oraz aplikowaniu analiz statystycznych na rzecz opisu rzeczywistości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem badań sondażowych oraz tworzeniu narzędzi badawczych.

Motto: "Akceptuj fakty, nawet wtedy, gdy są dla Ciebie niewygodne"

mgr Sylwia Bokuniewicz

– członkini zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0002-0378-5136

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe oscylują wokół resocjalizacji, psychologii penitencjarnej i sądowej oraz patologii społecznych.

Motto: „Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia” (Maria Curie-Skłodowska)

dr Joanna Darda-Gramatyka

– redaktor językowy czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0003-1151-1984

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Zainteresowania naukowe oscylują wokół współczesnego języka rosyjskiego w dydaktyce, gramatyce i przekładzie. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z tłumaczeniami i korektą tekstów. Od 2017 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego „Przeglądu Rusycystycznego”, a w 2021 dołączyła do redakcji czasopismanaukowego „Wychowanie w Rodzinie”.

Motto: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean” (Isaac Newton)

David Harrold

– redaktor językowy- native speaker czasopisma naukowego “Wychowanie w Rodzinie”
0009-0003-3210-5544

Posiada wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii i prawa; licencjat (z wyróżnieniem), University of Cardiff, Wielka Brytania. Specjalizuje się w języku prawniczym, biznesowym, medycznym, naukowym, edukacyjnym, informatycznym, produkcyjnym i inżynieryjnym, specjalistycznym itp.. Posiada bogate doświadczenie zawodowe obejmujące: branżę muzyczną, zarządzanie hotelami, nauczanie języka angielskiego i opracowywanie kursów do użytku w firmie i na zajęciach (plus kwalifikacje CELTA), dziennikarstwo (raportowanie, pisanie artykułów), ubezpieczenia i finanse (obsługa roszczeń, dochodzenie w sprawie oszustw), rolnictwo, ochrona, magazynowanie (kontrola zapasów, zarządzanie pracownikami). Jest przedstawiciel związków zawodowych (dla Walii, West Midlands, południowej i południowo-zachodniej Anglii). Wyszkolony Specjalista Negocjator (negocjacje z zarządem międzynarodowej firmy, reprezentacja członków w sprawach dyscyplinarnych, sądach pracy itp.)

Life is too short to worry about small things

mgr Anna Korycińska

– redaktor językowy czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0009-0007-0563-428X

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ukończyła historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z zakresu redakcji językowej tekstów na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się redakcją i korektą artykułów naukowych w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie”. Interesuje się słowem pisanym rozumianym jako sposób komunikacji międzyludzkiej. Ważne jest dla niej wydobywanie właściwych znaczeń ze słów i odkrywanie ich wartości. Autorka książek dla dzieci i powieści dla młodzieży.

Motto: „Pisać jest rzeczą ludzką, ale redagować – boską” (Stephen King)

dr hab. Piotr Kwiatkowski

– redaktor statystyczny czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0002-4283-0278

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół zagadnień profilaktyki zachowań ryzykownych i niedostosowania społecznego oraz społecznej rehabilitacji, zjawiska resilience oraz istoty i mechanizmów przyczynowych stresu i wypalenia w różnych rolach społecznych, a także sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom.

Motto: „Umysł jest jak spadochron... Działa tylko wtedy, kiedy jest otwarty” (Albert Einstein)

dr Anna Lubińska

- redaktor językowy czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0002-1109-3324

Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

Zainteresowania zawodowe: książka artystyczna XIX–XX wieku, literatura i kultura popularna, marketing książki, edytorstwo, komunikacja naukowa

Motto: “Dbałość o język to nie luksus, lecz obowiązek

mgr Wojciech Olszewski

– redaktor językowy czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0009-0003-5104-7677

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski

Absolwent politologii na UWr (1998), a także podyplomowych studiów: Samorząd Terytorialny i Gospodarka Lokalna (UWr), Dziennikarstwo (PWT Wrocław), Bibliotekarstwo i Informacja Naukowa (UWr). Zainteresowania: historia, polityka, Kresy Wschodnie, Karpaty, Rusini.

Motto: „Volenti non fit iniuria” (Ulpian Domicjusz)

mgr Aleksandra Rabenda-Nowak

– członkini zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0001-5281-2703

Wydział Historyczny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Zainteresowania naukowe skoncentrowane ma wokół historii feminizmu, a konkretnie I fali ruchu praw kobiet w USA na przełomie XIX i XX w. oraz ich poglądach na instytucję rodziny. Z wykształcenia amerykanistka, obecnie doktoryzuje się na Wydziale Historii AFiB Vistula. Pracowniczka Ambasady Brytyjskiej w Warszawie i miłośniczka podcastów kryminalnych.

Motto: „It always seems impossible until it’s done” (Nelson Mandela)

dr Luba Ślósarz

– członkini zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0002-0507-6595

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Psycholog i pedagog z podwójnym doktoratem (w zakresie psychologii oraz w zakresie pedagogiki). Autorka/współautorka blisko 60 tekstów naukowych, uczestniczka i organizatorka licznych konferencji krajowych i zagranicznych, założycielka oraz redaktorka naczelna czasopisma „e-methodology”. Zainteresowania badawcze to m.in. tematy związane z tożsamością, wizerunkiem, autoprezentacją.

Motto: „Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy” (Peter Drucker)

mgr Magda Wieteska

– członkini zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0002-1174-609X

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Pedagog-andragog, dziennikarka. Autorka trzech powieści oraz artykułów naukowych i e-booków z obszaru pedagogiki rodziny. Instruktorka warsztatów z kreatywnego pisania. Redaktor naczelna czasopism: „Dobre Życie”, „Agora Seniora”. Zainteresowania naukowe: gerontologia, edukacja i twórczość dorosłych, badania biograficzne, poradnictwo rodzinne.

Motto: „Jeśli o czymś w życiu marzysz - sięgnij po to” (Jacek Walkiewicz)

dr Kamila Wylęgły

– członkini zespołu redakcyjnego, redaktor indeksujący i statystyczny czasopisma naukowego „Wychowanie w Rodzinie”
0000-0001-9787-5046

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół tematyki zachowań ryzykownych podejmowanych przez studentów szkół wyższych, wspierania indywidualnych i społecznych zasobów młodych dorosłych, okresu wczesnej dorosłości, a także psychologii pozytywnej na gruncie edukacji i pedagogiki resocjalizacyjnej.

Motto: „Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki” (J. K. Rowling)
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top