Rada Naukowa

 
Marija BARKAUSKEITE, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Litwa
Folco CIMAGALLI, Dipartimento di Scienze Umane; Libera Univerista Maria Ss. Assunta in Rome, Włochy
Ahmet ECIRLI, Academia Romana, Rumunia
Inese JURGENA, Riga Thatcher and Educational Management Academy, Łotwa
Marie MAREČKOVA, Uniwersytet im. Masaryka w Brnie, Czechy
Bożena MATYJAS, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Grzegorz MICHALSKI, Uniwersytet Łódzki, Polska
Katarzyna OLBRYCHT, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Irena STONKUVIENĖ, Vilnius University, Litwa
Alicja SZERLĄG, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Maciej SZOSTAK, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Władysława SZULAKIEWICZ, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Bogusław ŚLIWERSKI, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska
Adnan TUFEKČIĆ, University of Tuzla, Bośnia i Hercegowina
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top