Opłaty wydawnicze

 
W czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” obowiązuje opłata dwuetapowa:

Za recenzje artykułu – w wysokości 500 zł (135 EUR za teksty anglojęzyczne), z której finansowana jest procedura recenzji. Opłata ta nie warunkuje uzyskania pozytywnych recenzji. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku uzyskania recenzji negatywnej.

Za publikację artykułu – w wysokości 1250 zł (400 EUR dla tekstów anglojęzycznych). Opłatę tę uiszczają Autorzy artykułów, które uzyskały dwie pozytywne recenzje i zostają poddane dalszej procedurze publikacyjnej.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top