Procedura recenzowania

 
Każdy zarejestrowany i zanonimizowany artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z zasadą double blind review, tzn. że zarówno tożsamość recenzenta, jak i autora jest ukryta w trakcie procesu recenzji. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji warunkuje dopuszczenie artykułu do dalszej procedury publikacyjnej.

Recenzent nie może być w żaden sposób powiązany z autorem (być promotorem autora, współpracownikiem etc.). Recenzenci są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki publikacyjnej, zgodnej z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Etyka publikacji.

W ramach procedury double blind review autorzy zobligowani są do przesłania (1) strony tytułowej zawierającej tytuł artykułu, dane autorów, w tym nazwiska, stopnie i tytuły naukowe, afiliacje wraz z adresem pocztowym, adresy e-mail, numery ORCID autorów, wskazanie autora korespondencyjnego wraz z podaniem jego numeru telefonu; (2) tekstu właściwego w formie zanonimizowanej, przygotowanego z uwzględnieniem poniższych zasad:
  • usunięcie nazwisk i afiliacji autorów,
  • używanie trzeciej osoby w odniesieniu do referowania wcześniejszych prac autorów,
  • wskazywanie przypisów do wcześniejszych prac autorów w formie zanonimizowanej (np.: Anonim, 2009, s. 24),
  • sprawdzenie, czy rysunki, wykresy, tabele nie zawierają żadnych wskazań na osobę autora lub jego afiliację,
  • ograniczenie powoływania się na uprzednio przygotowane prace tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu recenzji,
  • w bibliografii odniesienia do uprzedniej publikacji autora powinny być zapisane w następujący sposób: (Anonim, 2007). [Szczegóły pominięte na potrzeby procedury double blind review],
  • usunięcie odniesień do źródeł finansowania,
  • usunięcie informacji dotyczących podziękowań,
  • usunięcie wszelkich innych informacji pozwalających na identyfikację autorów.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top