Czeslaw Wycech as the Creator of Educational Policy
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Stefana Żeromskiego 5 25-369 Kielce
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-12-30
 
 
Acceptance date: 2014-12-30
 
 
Publication date: 2014-12-30
 
 
Corresponding author
Witold Chmielewski   

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Stefana Żeromskiego 5 25-369 Kielce
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;10(2):19-35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Czeslaw Wycech as education minister in the Interim Government of National Unity had taken a number of initiatives aimed at improving the functioning of the organization of education in post-war Poland. He devoted much attention to shaping the territorial division of the school administration. He set himself a target of fully implementing compulsory education. He improved the structure of elementary education, abolished the three-level organization of these schools and established one-year classes. He introduced into elementary schools transitory curricula with partially revised content. He joined the efforts to increase the number of secondary and vocational schools and to popularize pre-school education. He attempted to organise educational management at the level of districts and counties. He came up with some important legislative initiatives, aimed at a comprehensive reform of the Polish system of education. He aspired to open under favourable conditions, the eighth grade of elementary school. He kept improving the teachers` training system in Poland. He wanted to educate the young generation of Poles according to contemporary needs.
 
REFERENCES (22)
1.
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół: Krajowa Rada Narodowa, sygn. 42, 43, 829; zespół: Ministerstwo Oświaty: sygn. 73.
 
2.
Archiwum Państwowe w Warszawie, zespół: Komitet Warszawski Polskiej Partii Robotniczej, sygn. 182.
 
3.
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Robotniczego, zespół: Zbiory Czesława Wycecha, sygn. 17.
 
4.
Białas S., Organizacja szkolnictwa w Polsce, Księgarnia – Wydawnictwo – Skład Nut. Wiedza. Zawód. Kultura, Tadeusz Zapiór i S-ka, Kraków 1950.
 
5.
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Dział Rękopisów, zespół: Archiwum Czesława Wycecha, akcesja, sygn. 31/78, 35/78, 146/7/2, 146/76.
 
6.
Chmielewski W., Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa (1944–1956), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006.
 
7.
Chmielewski W., Polska administracja szkolna w latach 1944–1950, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2010.
 
8.
Grześ B. (red.), 100 lat ZNP. Ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o., Warszawa 2005.
 
9.
Grześ B., Związek Nauczycielstwa Polskiego od korzeni po współczesność, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2000.
 
10.
Instrukcja z dn. 4 maja 1948 r. [...] w sprawie roku szkolnego 1948/49 w szkolnictwie ogólnokształcącym, Dz. Urz. Min. Ośw. 1946, nr 5, poz. 86.
 
11.
Kowalczyk W., Szkolnictwo polskie w Niemczech w latach 1945–1948, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1961.
 
12.
Materiały sprawozdawcze z działalności Ministerstwa Oświaty w okresie od lipca 1944 do grudnia 1946 r., Warszawa 1948.
 
13.
Mauersberg M., Walczak M., Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944–1956), Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Zarząd Główny, Warszawa 2005.
 
14.
Mauersberg S., Walczak (oprac.), Oświata polska 1944–1956. Wybór źródeł, część pierwsza lata 1944–1948, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Zarząd Główny, Warszawa 1999.
 
15.
Okólnik nr 40 z dn. 14 sierpnia 1945 r. [...] w sprawie powołania gminnych i powiatowych komisji oświatowych, Dz. Urz. Min. Ośw. 1945, nr 3, poz. 102.
 
16.
Oświadczenie Kraju (opinia Departamentu Oświaty i Kultury), „Wiadomości Nauczycielskie” 1944, nr 11–12.
 
17.
Oświata i kultura w Polsce Powojennej. Wytyczne polityki kulturalno-oświatowej Ministerstwa WRiOP według exposé wygłoszonego przez ministra WRiOP ks. Prałata Zygmunta Kaczyńskiego na posiedzeniu Rady Narodowej w dn. 17 lutego 1944, „Nauka i Wychowanie” [Londyn] 1944, nr 5.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Oświaty z dn. 11 czerwca 1946 r. o wprowadzeniu w niektórych powiatach Rzeczypospolitej 8-letniego obowiązku szkolnego, Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego 1946 r., nr 7, poz. 278.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Oświaty z dn. 8 listopada 1946 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne. Załącznik do rozporządzenia: Wykaz obwodów szkolnych, Dz. U. RP 1947, nr 12, poz. 48.
 
20.
Świdwiński S. (red.), Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi 18–22 czerwca 1945, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1945.
 
21.
Ustawa z dn. 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, Dz. U. PRL 1961, nr 32, poz. 160.
 
22.
Ustawa z dn. 23 lutego 1939 r. o zespoleniu samorządu szkolnego z samorządem terytorialnym Dz. U. RP 1939, nr 16, poz. 93.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top