From the editorial board
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2019-02-01
 
 
Final revision date: 2019-02-01
 
 
Acceptance date: 2019-02-01
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Ewa Jurczyk-Romanowska   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):25-26
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top