Women’s knowledge about the benefits of breastfeeding
 
More details
Hide details
1
Wroclaw Medical University, Department of Population Health, Department of Public Health [Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Zdrowia Populacyjnego, Zakład Zdrowia Publicznego], Bujwida 44, 50-372 Wroclaw, Poland
 
2
Wroclaw Medical University [Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu], Bartla 5, 51-618 Wroclaw, Poland
 
3
Wroclaw Medical University, Department of Humanistic Health Sciences [Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Zakład Humanistycznych Nauk o Zdrowiu], Bartla 5, 51-618 Wroclaw, Poland
 
 
Submission date: 2022-11-11
 
 
Final revision date: 2022-12-12
 
 
Acceptance date: 2022-12-12
 
 
Publication date: 2022-12-13
 
 
Corresponding author
Barbara Grabowska   

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Zdrowia Populacyjnego, Zakład Zdrowia Publicznego, Bujwida 44, 50-372 Wrocław, Polska
 
 
Luba Ślósarz   

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Zakład Humanistycznych Nauk o Zdrowiu, Bartla 5, 51-618 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;28(3):193-203
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Breastfeeding is the healthiest way to feed newborns and infants. The composition of breast milk is optimally matched to the needs of young children; it therefore ensures the best protection and provides many health benefits for the baby and mother. It is important for women to be aware that even a short period of natural breastfeeding has many health benefits for both the baby and the mother. Aim. The purpose of the study was to assess the level of knowledge of women about the benefits of breastfeeding and to identify the sources of that knowledge. Material and method. 681 female respondents were included in the study. The study was conducted with the use of a questionnaire designed by the author of the research. Results. The respondents had an average level of knowledge of the benefits of breastfeeding (PW=0.66). The highest average level of knowledge was recorded in the following aspects: the effect of breastfeeding on: the shrinking of the uterus after delivery (PW=0.94); adequate bacterial colonization in the intestines of the newborn (PW=0.93); establishment of an emotional bond between the mother and baby (PW=0.92). The largest number of the respondents derived their knowledge about the benefits of breastfeeding from websites (84.1%). More professional sources of knowledge, such as scientific books/ journals (57.1%) or direct contact with medical personnel (50.7%), turned out to be much less popular. Less than half of the respondents used specialized forms of support, e.g., birth schools, and only 28.2% used lactation clinics. Conclusions. – Women have average knowledge of the benefits of breastfeeding. – Women have the greatest knowledge of breastfeeding in terms of its effect on the contraction of the uterus after birth, its impact on the proper colonization of the intestines with the appropriate bacterial flora in the newborn, and its influence on the formation of an emotional bond between a mother and her child. – Sociogeographic factors do not differentiate the subjects in terms of their level of knowledge about breastfeeding. – The most common sources of knowledge regarding breastfeeding are websites and social media.
 
REFERENCES (14)
1.
Agrawal, P. (2006). Odkrywam macierzyństwo: [Ciąża, poród, połóg w zgodzie z naturą]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 
2.
Cierpka, A., Żuralska, R., Olszewski, J., Gaworska-Krzemińska, A. (2007). Wiedza położnic na temat karmienia piersią. Problemy Pielęgniarstwa, 15(2-3), 172-178.
 
3.
Doroszewska, A. (2012). Rola współczesnego ojca w opiece nad noworodkiem i jego matką. Położna: Nauka i Praktyka, 1(17), 30-34.
 
4.
Dzbuk, E., Bakalczuk, G., Padała, O., Orzeł, A., Putowski, M., Piróg, M., Podgórniak, M., Wdowiak, E., Wdowiak, A. (2016). Wiedza w zakresie karmienia piersią wśród kobiet po porodzie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(4), 260-263. DOI: 10.5604/20834543.1227606.
 
5.
Kaźmierczak, M., Skoczylas, E., Gebuza, G., Mieczkowska, E., Gierszewska, M. (2016). Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat karmienia naturalnego. Pielęgniarstwo Polskie, 3(61), 308-316. DOI: 10.20883/pielpol.2016.25.
 
6.
Kołacz-Kordzińska, Z. (2022). Początki karmienia piersią: Jak dobrze zacząć?. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
 
7.
Klejewski, A., Urbaniak, T., Bączyk, G., Cichocka, E. (2012). Wiedza o zaletach karmienia naturalnego wśród kobiet rodzących pierwsze dziecko. Przegląd Lekarski, 69(10), 1021-1025.
 
8.
Marczyńska-Kołacz, B., Szepieniec, W., Szymanowski, P. (2019). Ocena poziomu wiedzy wśród kobiet rodzących pierwsze dziecko o zaletach karmienia naturalnego i deklarowanej długości karmienia piersią. Państwo i Społeczeństwo, 19(1), 43-59. DOI: 10.34697/2451-0858-pis-2019-1-004.
 
9.
Makara-Studzińska, M., Wdowiak, A., Podstawka, D., Stec, M. (2013). Opieka personelu medycznego oddziałów położniczych nad kobietą i noworodkiem – w ocenie pacjentek. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(3), 288-293.
 
10.
Victora, C.G., Horta, B.L., Loret de Mola, C., Quevedo, L., Pinheiro, R.T., Gigante, D.P., Gonçalves, H., Barros, F.C. (2015). Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil [Związek między karmieniem piersią a inteligencją, osiągnięciami edukacyjnymi i dochodami w wieku 30 lat: prospektywne badanie kohortowe z Brazylii]. The Lancet Global Health, 3(4), 199-205. DOI: 10.1016/S2214-109X(15)70002-1.
 
11.
Mohrbacher, N., Kendall-Tackett, K. (2018). Karmienie piersią: siedem naturalnych praw. Warszawa: Wydawnictwo Agora.
 
12.
Szulc, J. (2018). Jest z nami dziecko – poradnik początkujących rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Agora.
 
13.
Szajewska, H., Socha, P., Horvath, A., Rybak, A., Zalewski, B.M., Nehring-Gugulska, M., Mojska, H., Czerwionka-Szaflarska, M., Gajewska, D., Helwich, E., Jackowska, T., Książyk, J., Lauterbach, R., Olczak-Kowalczyk, D., Weker, H. (2021). Zasady żywienia zdrowych niemowląt: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne/Pediatria, 18, 805-822. DOI: 10.17444/SMP2021.18.02.
 
14.
WHO, UNICEF (2017). Tracking Progress for Breastfeeding Policies and Programmes: Global breastfeeding scorecard [Śledzenie postępów w polityce i programach karmienia piersią: Globalna karta wyników karmienia piersią]. UNICEF. Pobrane z: https://www.medbox.org/pdf/5e1... [Pobrano 17.11.2023].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top