Family Upbringing, T. 18 (2/2018). From the editorial board
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
2
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Ewa Jurczyk-Romanowska
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):11-12
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top