Father Wacław Bliziński and his efforts for rural families in Lisków (1870–1944)
 
More details
Hide details
1
Katedra Historii Oświaty i Wychowania oraz Pedagogiki Porównawczej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
 
 
Submission date: 2018-06-01
 
 
Final revision date: 2018-12-06
 
 
Acceptance date: 2018-12-06
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Żaneta Marszałek-Trzebińska   

Katedra Historii Oświaty i Wychowania oraz Pedagogiki Porównawczej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):17-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The purpose of this article is to present an outline of effortsmade by father Wacław Bliziński, a parson in the Lisków parish, to help families in the first half of the 20th century. Methods: The article was written based on documental analysis and interviews. The outline describes actions, and their effects, undertaken by father Bliziński, a priest who established an exemplary model of an early 20th century Polish village, turning Lisków into a symbol of progress. Results: This article presents examples of the initiatives of father Wacław Bliziński: stages of establishing ties with his parishioners’ families, educational activity on behalf of developing rural families, increasing the social commitment of families and women, and political activity. Conclusions: As a priest, social activist, minister and senator, father Wacław Bliziński acted to raise the level of education, culture, cooperation, social organisations and health
 
REFERENCES (14)
1.
Bliziński W., Przyszedłem Wam przychylić nieba i chleba, oprac. S. Kęszka, Edytor, Kalisz 2005.
 
2.
Bliziński W., Wspomnienia z mego życia i pracy, oprac. G. Waliś, KTPN, Kalisz 2003.
 
3.
Chmielińska A., Wieś polska Lisków w ziemi kaliskiej, Tłocznia Drukarni „Gazety Kaliskiej”, Lisków 1925.
 
4.
 
5.
Karczewski W., Sieroce Gniazdo, Fundacja Sierocińca św. Wacława, Lisków 1931.
 
6.
Kęszka S., Ksiądz Wacław Bliziński. Kapłan – społecznik – polityk, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz 2000.
 
7.
Kęszka S., Życie i dzieło ks. prałata Wacława Blizińskiego 1870–1944, Edytor, Kalisz.
 
8.
Kęszka S., Wacław Bliziński (1870–1944). Kapłan – społecznik – polityk, por. źródło:http://www.info.kalisz.pl/biog... [dostęp: 19.04.2018].
 
9.
Kostańska-Szewczyk J., Pamiętnik z mego życia, Poznań 2005, [rkps. 22 strony].
 
10.
Kwiatkowski A., Rozwój 7-klasowej Szkoły Powszechnej w Liskowie, „Liskowianin”, 1928, nr 2.
 
11.
Kustra C., Opieka Kościoła nad dziećmi i młodzieżą, por. źródło: xhttps://books.google.pl/books?id = xrE_CgAAQBAJ&pg = PA122&lpg = PA122&dq = wacław+bliziński+na+rzecz+rodziny [dostęp: 06.04.2018].
 
12.
Łętocha R., Lisków – wzorowa wieś ks. Wacława Blizińskiego, por. źródło: http://nowyoby.watel.pl/2012/1... [dostęp: 16.05.2018].
 
13.
Moczydłowska M., Wieś Lisków na podstawie wiadomości zebranych na miejscu, Druk „Gazety Kaliskiej”, Kalisz 1913.
 
14.
Piątkowski W., Promocja zdrowia w społeczności lokalnej – przykład Liskowa 1900–1939 „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna”, Lublin 1994, R. 1, nr 1/2.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top