Role of parents in the education of Galician young people. Analysis of the issue based on memories sources
 
More details
Hide details
1
Katedra Historii Myśli Pedagogicznej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
 
 
Submission date: 2014-10-19
 
 
Final revision date: 2015-10-14
 
 
Acceptance date: 2015-10-14
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Dorota Grabowska-Pieńkosz   

Katedra Historii Myśli Pedagogicznej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):325-339
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the article is portraying the views of parents about educating one’s children. The article used diaries from the Austrian annexed territory. Action taken by parents was included in choice of the educational track for the offspring, and various areas of the cooperation with teachers regarding the concern for providing children the best education.
 
REFERENCES (30)
1.
Arvay W., Moje wspomnienia szkolne ze szkoły powszechnej i średniej 1884–1894, cz. I, rkps, BJ, sygn. 9821.
 
2.
Bielak F., Z odległości lat. Wspomnienia i sylwetki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
 
3.
Bilowicz E., Moje wspomnienia, rkps, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. Akc. 182/84/1.
 
4.
Bujak F., Droga mojego rozwoju umysłowego, „Nauka Polska” 1927, t. 6.
 
5.
Chłędowski K., Pamiętniki: Galicja, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957, t. 1.
 
6.
Dobrzański J., Pamiętnik. Wspomnienia z pół wieku, rkps, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. Akc. 24/67.
 
7.
Fałat J., Pamiętnik, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.
 
8.
Galicyjskie wspomnienia szkolne, do druku przygot., wstępem i przypisami opatrzył A. Knot, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1955.
 
9.
Gawron W., Wspomnienia z Limanowszczyzny, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986.
 
10.
Jęśko J., Wychowanie w rodzinie, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1989.
 
11.
Kasprzyk L., Wspomnienia, BJ, rkps, sygn. 9824.
 
12.
Lam S., Życie wśród wielu, przygot. do druku A. Lam, PIW, Warszawa 1968.
 
13.
Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.
 
14.
Łukasik J., Między szkołą a domem. Role zawodowe i rodzinne współczesnego nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009.
 
15.
Mendel M., Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.
 
16.
Muszyńska Ł. (red.), Rodzice i nauczyciele, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975.
 
17.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 
18.
Pamiętniki urzędników galicyjskich, przygot. do druku I. Homola, B. Łopuszański, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.
 
19.
Pigoń S., Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1983.
 
20.
Pomykało W. (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997.
 
21.
Rowid H., Podstawy i zasady wychowania, Wydawnictwo Oświatowe „Wspólna Sprawa”, Warszawa 1957.
 
22.
Rzepiński S., Pamiętnik pięćdziesięcioletniej polskiej pracy pedagogicznej 1885–1935, Drukarnia Związkowa, Kraków 1937.
 
23.
Segiet W., Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje, „Książka i Wiedza”, Poznań 1999.
 
24.
Siedlecki M., Na drodze życia i myśli: pisma pośmiertne uzupełnione wyciągami z „Notatnika wojennego” Ewy Siedleckiej, Zakład Narodowym im. Ossolińskich, Wrocław 1966.
 
25.
Sitek A., 150 lat I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1818–1968, nakł. Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 150-lecia, Nowy Sącz 1968.
 
26.
Smarzyński H., Wychowanie w rodzinie, Zakład Narodowym im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 
27.
Sośnicki K., Istota i cele wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1964.
 
28.
Suchodolski B., Wychowanie dla przyszłości, PWN, Warszawa 1968.
 
29.
Witos W., Moje wspomnienia, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981.
 
30.
Zieliński J., Ludwik Kasprzyk, „Polski Słownik Biograficzny”, t. XII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1966–1967.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top