Epistolary testimony of filial love (Zygmunt Krasiński – Wincenty Krasiński)
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra
 
 
Submission date: 2015-01-12
 
 
Final revision date: 2015-10-27
 
 
Acceptance date: 2015-10-27
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Henryk Gradkowski   

Zakład Pedagogiki, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):309-324
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the motif of filial love of distinctive romantic poet, the author of Nie-Boska Komedia, Zygmunt Krasiński. The unusual fascination by the paternal will mainly shown in letters written by the son to his father, as Zygmunt Krasiński spent most of his life abroad and from there he maintained a continuous correspondence with his father, general Wincenty Krasiński, the deputy and then the chief warden of the Polish Kingdom. The poet’s father, the former Napoleonic general, chose the service for the new leader – the Russian tsar. That was something irreconcilable for the feeble son who kept using the services of bathing sanatoria and maintained epistolary discussion with the beloved father. The ideological conflict usually concluded in admitting the righteousness to the “beloved daddy” in particular matters. That, however, caused real ethical dilemmas for the sensitive condescending youth. The unusually rich correspondence of Zygmunt Krasiński is undoubtedly a precious contribution to nineteenth century thought, and also into family and existential aspects of the two uncommon men – Zygmunt and Wincenty Krasiński.
 
REFERENCES (14)
1.
Fabianowski A., Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego, Wyd. CTN, Ciechanów 1991.
 
2.
Korzeniowski M., Sekretarz doskonały, książka podręczna zawierająca wybór wzorowych listów we wszelkich stosunkach i okolicznościach potocznego życia, Wyd. Z. Schletter, Wrocław – Warszawa 1835.
 
3.
Krasiński Z., Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, PIW, Warszawa 1970.
 
4.
Krasiński Z., Listy do Delfiny Potockiej, oprac. i wstęp Z. Sudolski, PIW, Warszawa 1975.
 
5.
Krasiński Z., Listy do Henryka Reeve, oprac. P. Hertz, PIW, Warszawa 1980.
 
6.
Krasiński Z., Listy do ojca, oprac. i wstęp St. Pigoń, PIW, Warszawa 1963.
 
7.
Krasiński Z., Listy do różnych adresatów, t. I, zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, PIW, Warszawa 1991.
 
8.
Krasiński Z., Listy. Wybór, oprac. Z. Sudolski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1997.
 
9.
Krasiński Z., Nie-Boska komedia, Wstęp napisała M. Janion, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965.
 
10.
Krasiński Z., Pisma, G. Gebethner i Spółka, Kraków 1912.
 
11.
Odyniec A.E., Listy z podróży, oprac. M. Toporowski i M. Dernałowicz, PIW, Warszawa 1961.
 
12.
Sudolski Z., Krasiński. Opowieść biograficzna, Ancher, Warszawa 1997.
 
13.
Weintraub W., Korespondencja Krasińskiego z Reeve’m jako dokument i jako literatura, [w:] Tenże, Od Reja do Boya, PIW, Warszawa 1977.
 
14.
Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top