Fatherly responsibility for educating his offspring as reflected in moral and didactic writings in the High Middle Ages
 
More details
Hide details
1
Zakład Filozofii Edukacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
 
 
Submission date: 2014-10-02
 
 
Final revision date: 2015-10-14
 
 
Acceptance date: 2015-10-14
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Witold Brzeziński   

Zakład Filozofii Edukacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):297-308
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is concerned with the issue of the source of the fatherly responsibility for bringing up his offspring as it was presented in three selected thirteenth-century educational treatises. These are De regimine filiorum nobilium by Vincent of Beauvais, De erudicione principum by William Perault, and De regimine principum by Giles of Rome. Both Vincent of Beauvais and William Perault drew on precepts of the Old and New Testaments and the recommendations of the Church Fathers to motivate fathers in the upbringing up their offspring. In doing so, on the one hand they refer to their authority that will make fathers obey them. On the other hand, by addressing selected biblical statements and their own comments and interpretations, they first of all try to convince fathers of the need for performing their parental responsibilities, pointing to the results that come from neglecting or fulfilling them. In turn, for Giles of Rome the key role in making fathers perform their responsibilities towards their offspring is played by love that is, in his opinion, inherent in the relationships between fathers and their offspring. It is somewhat the same as the human desire to preserve their species, and as it instinctive. Also he refers to the social order to show that the supply of goods, including upbringing, by a father to son reflects the situation specific to the relationship between a person located higher and a person located lower in the social hierarchy. He does so, however, not to convince fathers to perform their responsibilities, but to show the forms in which his love can be expressed.
 
REFERENCES (18)
1.
Aegidius Columna Romanus, De regimine principum libri III, Batholomeo Zanetti, Roma 1607.
 
2.
Anton H.H., Fürstenspiegel. Lateinisches Mittelalter, “Lexikon des Mittelalters”, t. 4, München – Zurich 1989.
 
3.
Briggs Ch.F., Giles of Rome’s “De Regimine Principum”. Reading and Writing Politics at Court and University, c. 1275–1525, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 
4.
Brzeziński W., Obraz postaw i powinności dzieci wobec rodziców w pełnym średniowieczu (w świetle „De regimine filiorum nobilium” Wincentego z Beauvais i „De regimine principum” Idziego Rzymianina), „Wychowanie w Rodzinie”, B. Jędrychowska, E. Jurczyk-Romanowska (red.), t. VII: Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych, Jelenia Góra – Wrocław 2013, nr 1.
 
5.
Brzeziński W., Relacje między rodzicami a dziećmi w piśmiennictwie dydaktyczno-moralizatorskim późnego średniowiecza (na przykładzie „De prole et regimine filiorum” Konrada Bitschina), [w:] I. Błaszczyk i N. Smetanski Iwanowicz (red.), Odpowiedzialność za wychowanie. Kontekst edukacyjno-historyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.
 
6.
Brzeziński W., Role rodzicielskie w świetle dzieł encyklopedycznych okresu pełnego średniowiecza – na przykładzie „De rerum proprietatibus” Bartłomieja Anglika, [w:] A.W. Janke (red.), Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2008.
 
7.
Dorninger M., Aspekte der Mutter und Tochter-Beziehung in der mittelhochdeutschen Epik: Beobachtungen zu den Trojanerromanen Konrads von Wuerzburg und Herborts von Fritzlar und dem ‘Willehalms’ Wolframs von Eschenbach, [w:] I. Davis, M. Müller, S. Rees Jones (red.), Love, Marriage, and Family Ties in the Later Middle Ages, Brepols Publishers, Turnhout 2003.
 
8.
Fijałkowski A., Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194–1264), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001.
 
9.
Itnyre C.J., The Emotional Universe of Medieval Icelandic Fathers and Sons, [w:] C.J. Itnyre (red.), Medieval Family Roles. A Book of Essays, Routledge, New York/ London 1996.
 
10.
McCarthy J.M., Humanistic Emphases in the Educational Thought of Vincent of Beauvais, E.J. Brill, Leiden – Koln 1976.
 
11.
Olszewski M., hasło: Idzi Rzymianin, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. IV, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003.
 
12.
Opitz C., Mutterschaft und Vaterschaft im 14. und 15. Jahrhundert, [w:] K. Hausen i H. Wunder (red.), Frauengeschichte – Geschlechtergeschichte, Campus Verlag, Frankfurt/New York 1992.
 
13.
Peraldus Guillelmus, De eruditione principum, Fiaccadori, Parma 1864.
 
14.
Reid Ch.J,. Power over the Body, Equality in the Family. Rights and Domestic Relations in Medieval Canon Law, Wm. B. Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids 2004.
 
15.
Steiner A., Guillame Perrault and Vincent of Beaivais, „Speculum” 1933, nr 8.
 
16.
Steiner A., New Light on Guillaume Perrault, „Speculum” 1942, nr 17.
 
17.
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 13: Prawo (1-2.90-105), Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, Londyn 1967, z. 100, ar. 5.
 
18.
Vincent of Beauvais, De erudione filiorum nobilium, Wyd. A. Steiner, Cambridge, Mass. 1938.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top