The analysis of the magazine ‘Family Upbringing’ (2011-2022)
 
More details
Hide details
1
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, Polska
 
2
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Submission date: 2023-06-04
 
 
Final revision date: 2023-08-25
 
 
Acceptance date: 2023-08-25
 
 
Publication date: 2023-11-10
 
 
Corresponding author
Eugeniusz Szymik   

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(1):13-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. “Family Upbringing” is one of the key national magazines in a subgenre of pedagogy, thus the authors aim to analyze it. Aim. The purpose of the article is a multifaceted analysis of the “Family Upbringing” journal. Materials and methods. The authors employed the methodology of analysis and critique of the subject literature. Results. The researchers focused mostly on the contents of the magazine, making the object of interest the articles published in all of the issues of the magazine, starting with issue number one from 2011, up until the most recent one. Thanks to this, the most important matters outlined in the papers were discussed, and the most numerically rich rubrics as well. The article also discussed the history of “Family Upbringing”, using multiple tables with data regarding editors, editions and publishers of the magazine, amongst other issues.
 
REFERENCES (7)
1.
Czasopismo „Wychowanie w Rodzinie”. Pobrane 27.11.2023 z: https://wwr.edusfera.press/.
 
2.
Gałęska, U. (2011). Poradnictwo rodzinne jako pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny. Wychowanie w Rodzinie, 4, 199-208. DOI: 10.23734/wwr20114.199.208.
 
3.
Głódź, N. (2021). Wartość w rodzinie czy rodzina jako wartość? – w perspektywie pracy socjalnej. Wychowanie w Rodzinie, 24, 333-345. DOI: 10.34616/wwr.2021.1.333.345.
 
4.
Jurczyk-Romanowska, E., Mendyka, G. (2013). Fotografia rodzinna w pracy genealoga – perspektywa badacza zaangażowanego i niezaangażowanego. Wychowanie w Rodzinie, 8, 31-55. DOI: 10.23734/wwr20132.031.055.
 
5.
Kataryńczuk-Mania, L. (2022). Muzyka w terapii rodzinnej. Wychowanie w Rodzinie, 26, 79-90. DOI: 10.34616/wwr.2022.1.079.090.
 
6.
Majzner, R. (2022). Muzyka jako źródło przeżyć estetycznych w środowisku rodzinnym – doniesienie z badań. Wychowanie w Rodzinie, 29, 131-146. DOI: 10.34616/wwr.2022.4.131.146.
 
7.
Walasek, S., Jurczyk-Romanowska, E., Musiał, E. (2022). Od Redakcji. Wychowanie w Rodzinie, 28(3), 9-10.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top