The experience of motherhood in the XX century
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski, Plac Uniwersytecki 1. 50-137 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2011-01-01
 
 
Final revision date: 2011-03-31
 
 
Acceptance date: 2011-03-31
 
 
Publication date: 2011-03-31
 
 
Corresponding author
Joanna Szablińska   

Uniwersytet Wrocławski, Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;1(1):263-268
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work is an attempt of reconstruction of a motherhood pattern in XIX century. Two models of women have been taken into consideration, namely woman as a housewife and as a mother. In order to reconstruct these models, it was planned to use knowledge written down in XIX century guide literature. Through analisys of chosen group of guide books, state of social consciousness and some generalization of universal phenomena were examined. All common advice connected with the aspects of raising children were also noticed and mentioned in this report.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamowicz D., Anisimovets Y., Taranek O. (red.), Gorsza ” kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa, Wrocław 2008.
 
2.
Bołdyrew A., Matka i dziecko w rodzinie polskiej..., Warszawa 2008.
 
3.
Kelner L., Pedagogika w urywkach, obejmująca sprawy szkoły początkowej i wychowania domowego, Kraków 1872.
 
4.
Kowerska Z., O wychowaniu macierzyńskim, Warszawa 1881.
 
5.
Lutosławski K., Nowe zasady pedagogiczne w wychowaniu domowym, Lwów 1906.
 
6.
Micińska M., Między Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XXw. (1890-1914), Wrocław 1995.
 
7.
Moszczyńska I., Co każda matka swojej dorastającej córce powiedzieć powinna, Warszawa 1904.
 
8.
o pielęgnowaniu niemowląt i wyborze mamki, Kraków 1835.
 
9.
Polak J., Wyklad higieny miast, Warszawa 1908.
 
10.
Śniadecki J., O fizycznem wychowaniu dzieci, Warszawa 1920.
 
11.
Terlecki H., Rady zachowania się niewiast czasu brzemienności, porodu, połogu tudzież o pielęgnowaniu niemowląt i wyborze mamki. Kraków 1835
 
12.
Wilczycka Russocka H. J. Dobry ton. Przewodnik towarzyski i salonowy, Lwów 1878.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top