From post-traditional to post-modern family - contemporary models of family relations
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-529 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2011-07-01
 
 
Final revision date: 2011-09-30
 
 
Acceptance date: 2011-09-30
 
 
Publication date: 2011-09-30
 
 
Corresponding author
Anna Mitręga   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-529 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;3(3):55-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Essential problem of the research is an attempt that is to show some selected aspects of changes taking place in modern family. Economical and social ones- last decades' cultural transformations have been democratizing inner lives of families, reorganizing the arrangement of forces which work in them, affecting on development of autonomous individual idea, more and more recreating the ideas which are dominant in both political and social life: democracy, liberalism or individualism. In Polish modern society coexist different family models: post-traditional, modernistic and post-modern one. Basing on the studies with ethnographical character, in free narrations I try to identify the factors of functioning of families that constitute particular family model. An important goal is “careful listening” to the narration in such a special way to find out about the determinants of family chances and risks during the process of accommodation to new reality. The research focused on matters which concerned: organizing a family life, parental relationships, relations between parents and their child and the problem of communication character. Presentation of pictures from family life, experienced successes and difficulties allow to look into the families' present problems and to draw a life panorama of Polish families.
 
REFERENCES (36)
1.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.
 
2.
Biedroń M., Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej, Kraków 2006.
 
3.
Biedroń M., Czemu „winien” jest feminizm? Dylematy związane z reinterpretacją ról rodzinnych i społecznych kobiety, [w:] Muszyński W., Sikora E. (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008.
 
4.
Biedroń M., Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian socjokulturowych, [w:] Ładyżyński A. (red.), Rodzina we współczesności, Wrocław 2009.
 
5.
Biedroń M., Wpływ kultury indywidualizmu na relacje między rodzicami i dziećmi, [w:] Izdebska J., Szymanowska J. (red.), Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia, Białystok 2009.
 
6.
Bernstein B., Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji: uwagi dotyczące podatności na oddziaływanie szkół, [w:] Shugar G., Smoczyńska M. (red.), Badania nad rozwojem języka dziecka, Warszawa 1980.
 
7.
Bourdieu P., Masculine Domination, Stanford 2002.
 
8.
Bowlby J., Przywiązanie, Warszawa 2007.
 
9.
Budrowska B., Szklany sufit, czyli co blokuje kariery kobiet, „Historia i Kultura” 2004, nr 6.
 
10.
Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Rodzicielstwo. Między wiedzą a intuicją. Scenariusze zajęć, Kraków 1999.
 
11.
Czeszejko M., Współczesne wartości a plany rodzinno-małżeńskie młodzieży, [w:] Muszyński W., Sikora E. (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008.
 
12.
Dobson J., Miłość potrzebuje stanowczości, Warszawa 2005.
 
13.
Field D., Osobowości rodzinne, Warszawa 1996.
 
14.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w późnej nowoczesności, Warszawa 2007.
 
15.
Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa 2007.
 
16.
Goldberg H., Wrażliwy macho: mężczyzna 2000, Warszawa 2000.
 
17.
Guggenbuehl A., Kryzys małego macho, Kielce 2007.
 
18.
Harwas-Napierała B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań 2007.
 
19.
Kenrick D.T., Johnson G.A., Interpersonal attractions in adversive environments, [w:] Hendrick C. (red.), Close relationships. Review of personality and social psychology, Newbury Park 1992.
 
20.
Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.
 
21.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.
 
22.
MacKenzie R., Kiedy pozwolić, kiedy zabronić, Gdańsk 2002.
 
23.
Mandal E., Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, Warszawa 2008.
 
24.
Marody M., Giza- Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Warszawa 2004.
 
25.
Mitręga A., Trening poczucia odpowiedzialności przedszkolaka – refleksje o kształtowaniu wartości na początku edukacyjnej drogi, [w:] Dziewięcka- Bokun L., Kędzior J. (red.), Wartości społeczne w służbie publicznej, Toruń 2009.
 
26.
Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków 2006.
 
27.
Pankalla A., Kilian A., Psychescapes, Poznań 2007.
 
28.
Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków 2008.
 
29.
Renzetti C.M., Curran D.J., Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo, Warszawa 2005.
 
30.
Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca, a jakość życia, Kraków 2008.
 
31.
Rostowski J, Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego, [w:] Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2009.
 
32.
Sikorska M., Nowy ojciec, nowa matka, nowe dziecko, Warszawa 2009.
 
33.
Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
 
34.
Stewart J. (red.),Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2005.
 
35.
ks. Śledzianowski J., Wychowanie wobec przemocy, Katowice 2004.
 
36.
Termińska K., Rodzina i ty. Fenomenologia wiązania, Warszawa 2008.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top