The family and leisure time
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Pomorska w Słupsku, Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk, Polska
 
 
Submission date: 2011-07-01
 
 
Final revision date: 2011-09-30
 
 
Acceptance date: 2011-09-30
 
 
Publication date: 2011-09-30
 
 
Corresponding author
Grażyna Durka   

Akademia Pomorska w Słupsku, Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;3(3):39-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Family is the most important educational environment. It is in the family that a child discovers the world of values. The opinions and attitude are shaped, traditions are recognized. A properly functioning family fulfils the basic needs for safety, love, security, and trust. Family shapes one's interests as well as securing and organising leisure time for children. The research conducted was to find an answer to the question: How does a family organize the leisure time of its children? The acquired data confirms the hypothesis that family organises the leisure time of its children and allows for the development of interests that foster the development of personality and introduce one to the world of values. Furthermore, a proper organisation of leisure time prevents the demoralisation of children and youth.
 
REFERENCES (17)
1.
Ciosek J., Czas wolny ucznia w środowisku miejskim, Katowice 1984.
 
2.
Czajka S. ,Z problemów czasu wolnego, Warszawa 1974.
 
3.
Czapów Cz., Rodzina, wychowanie, Warszawa 1968.
 
4.
Ćwiakowski M., Problemy społeczne czasu wolnego, Warszawa 1987.
 
5.
Dąbrowski Z., Czas wolny dzieci i młodzieży, Warszawa 1966.
 
6.
Denek K., Pedagogiczne aspekty czasu wolnego, „Lider” 2006, nr 12.
 
7.
Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1972.
 
8.
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Toruń 2000.
 
9.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998.
 
10.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981.
 
11.
Pobłocka D., Miejsce telewizji w życiu dzieci, „Informator oświatowy” 2005, nr 5.
 
12.
Rusiecka A., Rola rodziny w kształtowaniu wartości kulturalnych dziecka, Słupsk 2003.
 
13.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972.
 
14.
Turos L., Wychowawcze i kulturotwórcze funkcje rodziny, Warszawa 2004.
 
15.
Walczak M., Wychowanie do wolnego czasu, Zielona Góra 1994.
 
16.
Wilk J., Kulturowy kontekst wychowania w rodzinie, [w:] Wychowanie chrześcijańskie a kultura, Lublin 2000.
 
17.
Wroczyński R., Pedagogika społeczna, Warszawa 1979.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top