Upbringing with a TV set in the background. Of television in everyday family life
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Polska
 
 
Submission date: 2011-07-01
 
 
Final revision date: 2011-09-30
 
 
Acceptance date: 2011-09-30
 
 
Publication date: 2011-09-30
 
 
Corresponding author
Patrycja Hanyga-Janczak   

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;3(3):25-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Contemporarily, television is the most popular of all mass media and watching it is the most frequent way of spending leisure time. It seems that no one argues for a positive role of television in family life anymore, with complete lack of contact with television being disadvantageous to the family, as well. The opportunity to use television increases self-esteem and allows for participation in what is going on in the country and in the world; it is, therefore, worth it to make use of its benefits reasonably.
 
REFERENCES (19)
1.
Bandura A., Ross D., Ross S., Transmission of aggression through imitation of aggressive models, „Journal of Abnormal and Social Psychology” 1961.
 
2.
Dąbrowska M., Telewizyjna fikcja a rzeczywistość w świadomości dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 3.
 
3.
Gajda J., Dziecko przed telewizorem, Warszawa 1983.
 
4.
Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja: szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok 2001.
 
5.
Jan Paweł II: Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Telewizja w rodzinie: Kryteria właściwego wyboru programów”– 24 stycznia 1994r.
 
6.
Kindziuk M. ,Życie bez telewizora [w:] „Niedziela Ogólnopolska” 2009, nr 12.
 
7.
Kossowski P., Telepokolenie – miejsce telewizji w życiu dzieci i młodzieży, [w:] Przecławska A., Rowicki L. (red.), Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 2000.
 
8.
Krause A., Dwa światy „Wielkiego Brata”, czyli wychowanie na ponowoczesnej wyspie pokus, [w:] Borowska T.(red.), Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, Kraków 2002.
 
9.
Lepa A., Pedagogika massmediów, Łódź 2000.
 
10.
Miłkowska-Olejniczak G., Ostrożnie z telewizją, „Wychowanie w Przedszkolu ” 2000, nr 8.
 
11.
Napora E., Wpływ telewizji na zachowanie dzieci, „Niebieska Linia” 2004, nr 3.
 
12.
Nowakowski P., Fastfood dla mózgu czyli telewizja i okolice, Tychy 2002.
 
13.
Pratkanis A. R., Turner M. E., Persvasion and democracy: Strategies for increasing deliberative participation and enacting social change, „Journal of Social Issues” 1996.
 
14.
Sitarczyk M., Telewizyjny styl życia w opinii dzieci i rodziców, „Wychowanie w Przedszkolu” 1999, nr 7.
 
15.
Sokołowski M., Ekrany agresji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999, nr 1.
 
16.
Wojciechowski T., Telewizja a życie rodzinne, „Śląskie studia historyczno-teologiczne” 1970, t. III.
 
17.
www.zapytaj.com.pl
 
18.
www.bialegawrony.org
 
19.
www.poradnikpr.info
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top