Family – Sport – Upbringing
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. 1-go Maja 23b, 44-304 Wodzisław Śląski, Polska.
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Jan Czechowski   

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. 1-go Maja 23b, 44-304 Wodzisław Śląski, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):163-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Issues brought up in the literature of sport in the context of the upbringing carried out in families are particularly valuable and needed in the chaos of the contemporary world. Sought here are the answers to such questions as: in which aspect of the functioning of the contemporary family is it possible to address the issue of sport?; can sport become a specific ally in the upbringing and the effective intercommunication of individual family members?; in what way can sport be carried out in the family so that it becomes a part of the education process? Based on conducted examinations material was gathered in the form of data concerning issues of sport treated as one of tools used in bringing up the family. They used quality testing methods here: phenomenological, which most generally comes down to the honest description of the examined phenomenon and with hermeneutic method, thanks to the application of which it is possible to get to obtain tangible results into the meaning of collected contents. Also a method of the diagnostic survey was applied. Research groups for the study were: coaches and instructors, athletes, PE teachers, students of PE and Sport, academic teachers of sports colleges. The persons are examined as to their methods and programmes. They are also parents, devoting themselves largely to the upbringing and the care of their children
 
REFERENCES (10)
1.
Czechowski M., Femiak J., Edukacja olimpijska szansą na zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w sporcie, [w:] Z. Dziubiński (red.), Sport a agresja, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2007.
 
2.
Dziubiński Z., Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II do świata sportu, [w:] Tenże (red.), Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2000.
 
3.
Lewandowski M., Możliwości realizacji zadań sportu szkolnego w aktualnej sytuacji materialnej i kadrowej wrocławskich szkół podstawowych, [w:] J. Tatarczuk (red.),.
 
4.
Kształcenie kadr na potrzeby kultury fizycznej oraz stan i perspektywy rozwoju sportu szkolnego, WSP, Zielona Góra 1995.
 
5.
Nowocień J., Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2001.
 
6.
Nowocień J., Sport w opinii uczniów szkół podstawowych i średnich, [w:] J. Tatarczuk (red.), Kształcenie kadr na potrzeby kultury fizycznej oraz stan i perspektywy rozwoju sportu szkolnego, WSP, Zielona Góra 1995.
 
7.
Piasecki E., Cele wychowania fizycznego, Wydawnictwo AWF, Kraków 2010.
 
8.
Piskadło B., Młodzież o wpływie lekcji wychowania fizycznego na uczestnictwo w życiu społecznym, [w:] Z. Żukowska (red.), Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej, „Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej”, Warszawa 1993.
 
9.
Smoleń A., Profesjonalizacja i komercjalizacja sportu a dobro jego uczestników, [w:] Z. Dziubiński (red.), Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2000.
 
10.
Strzyżewski S., Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top