The Old Polish nobility family as an enviromnent of upbringing and military training
 
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Podchorążych 2 30-084 Kraków
 
 
Submission date: 2011-01-01
 
 
Final revision date: 2011-03-31
 
 
Acceptance date: 2011-03-31
 
 
Publication date: 2011-03-31
 
 
Corresponding author
Jan Ryś   

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Podchorążych 2 30-084 Kraków, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;1(1):39-51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In an Old Polish period a family house had a very significant role in education and military preparation. Due to lack of military schools it was the only source of patriotic and military education. The atmosphere of constant thread evoked by ceasless wars caused that the youth was prepared to defence and military service since the earliest years. Patriotic and defensive education was supervised by father and appointed tutors. It was shaped also by the traditios of the noble house, interior decoration and fumishings, as well as specially prepared and selected military playthings and games. A father was a first person who introduced a son into the depths of military art.
 
REFERENCES (29)
1.
Augustyniak U., Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła, Warszawa 2001.
 
2.
Chałasiński J., Wychowanie w domu obcym, Poznań 1928.
 
3.
Chodyński R, Zbroje kolcze z gdańskiego dworu Artusa. Z tradycji turniejowych w Polsce, Malbork 1994.
 
4.
Dmochowski F. S., Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty i ludu wiejskiego w Polsce i ościennych prowincyach, Warszawa 1860.
 
5.
Ekscerpt z manuskryptu własnej ręki Najjaśniejszego Króla Je Mci ś. p. Jana Trzeciego, [w:] Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, F. Kluczycki (wyd.), 1.1, cz. 1, Kraków 1880.
 
6.
Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985.
 
7.
Korespondencye Jana Karola Chodkiewicza, Chomętowski W. (wyd.), Warszawa 1875.
 
8.
Kraushar A., Olbracht Łaski Wojewoda sieradzki, 1.1., Kraków 1882.
 
9.
Laskowski O., Młodość wojskowa Jana Sobieskiego, Warszawa 1933.
 
10.
Literatura antyjezuicka w Polsce 1578-1625. Antologia, Tazbir J. (oprać.), Warszawa 1963.
 
11.
Maciejowski W. A., Polska i Ruś aż do połowy XVII wieku pod względem zwyczajów i obyczajów, cz. II, Petersburg-Warszawa 1842.
 
12.
Obraz polski pod koniec XVII wieku. Ze zbioru podróży, ogłoszonych w Hadze 1705 roku. Spolszczył i objaśnił Xawery Godebski, Lwów 1869.
 
13.
Orzechowski S., Życie i śmierć Jana Tarnowskiego, [w:] Wybór pism, Starnawski J. (oprać.), BN serial, nr 210,1972.
 
14.
Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta obejmujące listy Jana Franciszka Commendoni do Karola Borromeusza, Albertrandi J. (zebrał), 1.1, Wilno 1847.
 
15.
Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, Turowski J. K. (wyd.), Kraków 1858.
 
16.
Pasek J.Ch., Pamiętniki, Czapliński W. (oprać.), Wrocław 1968.
 
17.
Patrząc na rozmaite świata tego sprawy. Antologia polskiej poezji renesansowej, Sokołowska J. (oprac.), Warszawa 1984.
 
18.
Poczobut-Odlanicki J.W., Pamiętnik, Rachuba A. (oprać.), Warszawa 1987.
 
19.
Radawiecki A., Prawy szlachcic w kazaniu na pogrzebie S. pamięci Jego Mości Pana Andrzeja ze Żmigroda Stadnickiego: w osobie jego ukazany, we Żmigrodzie dnia 23 września Roku Pańskiego 1614, Kraków 1632.
 
20.
Rej M., Żywot człowieka poczciwego, Krzyżanowski J. (oprać.), BN seria I, nr 152, Wrocław 1959.
 
21.
Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce, Rykaczewski E. (wyd.), 1.1., Berlin -Poznań 1864.
 
22.
Ryś J., Zabawki militarne w okresie staropolskim, [w:] Żołądź-Strzelczyk D., Kabacińska K. (red.), Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań 2010.
 
23.
Starowolski Sz., Reformacja obyczajów polskich, Turowski K. J. (wyd.), Kraków 1859.
 
24.
Ślękowa L., Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wrocław 1961.
 
25.
Świderska-Włodarczyk U., Mentalność szlachty polskiej XV i XVI wieku, Poznań 2003.
 
26.
Wilder J.A., Okiem cudzoziemca. Ze wspomnień cudzoziemców o dawnej Polsce, Warszawa 1959.
 
27.
Wójcik Z., Jan Sobieski, Warszawa 1983.
 
28.
Żołądź D., Rodzina szlachecka jako środowisko wychowawcze (XVI-XVII w.), [w:] Jundziłł J. (red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994.
 
29.
Żurkowski S., Żywot Tomasza Zamoyskiego kanclerza wielkiego koronnego, Batowski A. (wyd.), Lwów 1860.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top