Communication between generations within a family - planes of development
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, Polska
 
 
Submission date: 2011-07-01
 
 
Final revision date: 2011-09-30
 
 
Acceptance date: 2011-09-30
 
 
Publication date: 2011-09-30
 
 
Corresponding author
Alicja Kozubska   

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;3(3):85-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Reaching agreement among generations in a family is crucial for its proper functioning. Children, parents and grandparents may enrich their lives through exchanging many values (mentioned in the text). Dialogue between generations is equally important and precious for all generations within an extended family. Moreover, the dialogue creates a feeling of closeness, protects against alienation and provides generations with cultural continuity. However, reaching agreement among generations requires putting a lot of effort from all family members and involves making many mistakes.
 
REFERENCES (17)
1.
Bakiera L., Generatywność rodziców jako wartość rozwojowa rodziny, [w:] Harwas-Napierała B. (red.), Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, Poznań 2009.
 
2.
Braun-Gałkowska M., Nowe role społeczne ludzi starszych, [w:] Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin 2005.
 
3.
Frydrychowicz S., Komunikacja interpersonalna jako wartość rozwojowa w rodzinie, [w:] Harwas-Napierała B. (red.), Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, Poznań 2009.
 
4.
Grygielski M., Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami, Lublin 1999.
 
5.
Harwas-Napierała B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań 2006.
 
6.
Izdebska J., Dom rodzinny postrzegany przez dzieci, Białystok 2006.
 
7.
Izdebska J., Współczesne dziecko i obraz jego dzieciństwa – nowe szanse wychowawcze oraz zagrożenia, [w:] Adamowska L., Uszyńska-Jarmoc J. (red.), Dobro dziecka w rodzinie, Białystok 2005.
 
8.
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Lublin 2005.
 
9.
Janke A.W., Wychowanie w rodzinne przedmiotem pedagogicznej refleksji, [w:] Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Toruń 1998.
 
10.
Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999.
 
11.
Kukołowicz T., Jakim wartościom poświęca się współczesny starszy człowiek, [w:] Steuden S., Marczuk M.(red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin 2006.
 
12.
Maciaszkowa J., O współżyciu w rodzinie, Warszawa 1980.
 
13.
Rostowska T., Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna, Łódź 2001.
 
14.
Rutkowiak J., Pytanie, dialog, wychowanie, Warszawa 1992.
 
15.
Szyszkowska M., W poszukiwaniu sensu życia, Warszawa 1998.
 
16.
de Tchorzewski A.M., Dialog jako podstawa relacji edukacyjnych, [w:] Moździerz A., Rusiecki J.(red.), Człowiek w relacjach edukacyjnych, Olsztyn 1999.
 
17.
Wiechetek M., Zarzycka B., Steuden S., Percepcja roli i znaczenia osób starszych, [w:] Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin 2006.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top