The dialogue in foster care (on the example of the Biala Podlaska district)
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, Polska
 
 
Submission date: 2018-07-18
 
 
Final revision date: 2018-09-14
 
 
Acceptance date: 2018-09-14
 
 
Publication date: 2019-06-30
 
 
Corresponding author
Beata Wołosiuk   

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;20(1):77-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the study was the analysis of the problem of verbal communication in care and educational institutions and family-run children’s houses. Methods: Two methods: diagnostic survey and study of individual cases were used in the research. Results: The occurrence of numerous problems refer to the development of verbal communication both in care and educational centres and family-run children’s houses. Conclusions: Based on the conducted research, we can note serious problems related to verbal communication. The most common disorders among children are delayed speech development and dyslalia.
 
REFERENCES (15)
1.
Bochno, E. (2004). Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
2.
Dołęga, Z. (2003). Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka. Kraków: Wydawnictwo UŚ.
 
3.
Dyer, L. (2006). Mowa dziecka. Warszawa: K.E.Liber.
 
4.
Grzesiuk, L. (1979). Style komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 
5.
Harwas-Napierała, B. (2008). Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
6.
Kaczmarek, L. (1988). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 
7.
Kądziołka, W. (2012). Dialog źródłem wychowania w rodzinie. Kraków: WAM.
 
8.
Minczakiewicz,   E. M. (1997). Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
9.
Sadowski, B. (2005). Budowa i czynność układu nerwowego z uwzględnieniem mechanizmów sterujących mową. W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Opole: Wydawnictwo UO.
 
10.
Stankiewicz, J. (1999). Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Astrum.
 
11.
Śliwerski, B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
12.
Śnieżyński, M. (2001). Dialog edukacyjny. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 
13.
Tarnowski, J. (1984). Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludźmi. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha.
 
14.
Watzlawick,  P., Bavelas,  J.B.,  Jackson, D.D. (1967). Pragmatics of Human Communication: A study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes. Nowy Jork: W. W. Norton & Company.
 
15.
Wołosiuk, B. (2012). Diagnoza i wspomaganie rozwoju mowy dzieci sześcioletnich. W: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (red.), Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top