Similarities between parenting style in the family and modern management styles in the business sector
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
 
 
Submission date: 2018-10-02
 
 
Final revision date: 2018-10-16
 
 
Acceptance date: 2018-10-16
 
 
Publication date: 2019-06-30
 
 
Corresponding author
Anna Jurczak   

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;20(1):95-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The article is focused on analysis of similarities in management styles (defined by D. Goleman) and upbringing styles (according to classical thought), with particular emphasis on attitudes and methods adopted by decision-makers, depending on their character traits or the expected results. Methods: The article was written based on the text analysis. Results: The article describes relationship between individual parenting, upbringing styles (autocratic style, liberal style, democratic style, inconsistent style) and management styles (forced style, partner style, democratic style, authoritarian style, statutory/process style, leadership role, guardian role, coaching). Conclusions: Upbringing, which is considering the attitude of parents towards the children is reflected in the relationship between the employee and employers in both large and small companies. The article presents and summarizes similarity of strategies and methods of influencing individuals.
 
REFERENCES (20)
1.
Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, tłum. H. Szczepańska, IPZiT. PTP, Warszawa 1994.
 
2.
Cudak H., Szkice badań nad rodziną, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego, Kielce 1995.
 
3.
Goleman D., Leadership That Gets Results, „Harvard Business Review” marzec–kwiecień 2000, s. 83, www.kpcolorado.net/sites/default/files/2011_01_10_leadership_that_gets_results_0.pdf [dostęp: 2.10.2018].
 
4.
Kozina A., Podstawy nauk o zarządzaniu, [w:] A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
 
5.
Kuczkowski S., Przyjacielskie spotkania wychowawcze, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1991.
 
6.
Lachiewicz S., Matejun M., Ewolucja nauk o zarządzaniu, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Oficyna a Walters Kluwer business, Warszawa 2012.
 
7.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 
8.
MacKenzie R., Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?, GWP, Gdańsk 2012.
 
9.
Makarovič J., L’education meternelle d’aujourd’hui, [w:] A. Berge (red.), Etre parent d’aujourd’hui, Tuluza 1977.
 
10.
Nayar V., Three Leadership Traits that Never Go Out of Style, „Harvard Business Review” sierpień 2012, https://hbr.org/2012/08/three-... [dostęp: 2.10.2018].
 
11.
Obuchowska I., Rodzice i style wychowania. Część 2, „Remedium” 2009, nr 9.
 
12.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 
13.
Praszkier R., W głąb szczerości, Nasza Księgarnia, Warszawa 1988.
 
14.
Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, t. 2, PWN, Warszawa 2002.
 
15.
Ryś M., Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, CMPPP, Seventh Sea, Warszawa 2001.
 
16.
Schaffer H.R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, tłum. M. Białecka-Pikul, K. Sikora, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 
17.
Wach K., Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, „Horyzonty Wychowania” 2010, vol. 9, nr 17.
 
18.
Wąsiński A., Górniok-Naglik A., Style wychowania w rodzinach miejskich i wiejskich. Zderzenie preferencji gimnazjalistów i ich rodziców, „Wychowanie w Rodzinie” 2016, t. XIII, nr 1.
 
19.
Wysocka E., Ostafińska-Molik B., Zaburzenia przystosowania młodzieży a style wychowania w rodzinie, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 4.
 
20.
Żurek A., Style wychowania doświadczane w dzieciństwie jako korelaty religijności osób dorosłych. Pilotażowe badania empiryczne wśród rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentu eucharystii, „Studia Paradyskie” 2015, t. 25.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top