Teaching children values in the contemporary family
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
 
2
Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska
 
 
Submission date: 2018-09-28
 
 
Final revision date: 2018-10-06
 
 
Acceptance date: 2018-10-06
 
 
Publication date: 2019-06-30
 
 
Corresponding author
Cecylia Langier   

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;20(1):117-127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the study was to check which values a modern family appreciate and how it tries to display them in its educational activities. Methods: In order to investigate the posed problems, the diagnostic survey method was used using a questionnaire consisting of 24 questions. Results: The result of the research was obtaining information on the parents’ understanding of the values concept, types of values considered as important, values displayed especially in upbringing, and ways of introducing children to the world of their preferred values. Conclusions: Based on the results of the study, it can be concluded that modern parents consider the most important universal values, which are most often preferred in the process of education. These values are especially appreciated by parents because they play a significant role in the proper development of the child.
 
REFERENCES (11)
1.
Cieszyńska-Rożek, J. (2014). Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. W: A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.), Człowiek – technologia – media: Konteksty kulturowe i psychologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
2.
Kamińska, A. (2016). Miejsce rodziny w życiu człowieka ponowoczesnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas: Pedagogika, 12.
 
3.
Łobocki, M. (2006). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
4.
Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta. Konsumpcja i Rozwój, 1.
 
5.
Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
6.
Olbrycht, K. (2000). Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 
7.
Olbrycht, K. (2012). Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji. Paedagogia Christiana, 29(1). Pobrane 20.09.2018 z: http://apcz.umk.pl/czasopisma/... [dostęp: ]. DOI: 10.12775/PCh.2012.005.
 
8.
Siembida, M. (2018). Wysokie technologie jako nośniki wartości w wychowaniu małego dziecka. Studia z Teorii Wychowania, 3.
 
9.
Slany, K. (2008). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Nomos.
 
10.
Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
 
11.
Ziemska, M. (1977). Rodzina a osobowość. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top