Transformations of the family – social bond in the 21st century family
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18 58–503 Jelenia Góra 5
 
 
Submission date: 2014-10-21
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Urszula Gałęska   

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18 58–503 Jelenia Góra 5
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):27-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The concept of the family (social) bond has not been explained and precisely defined so far. The most common definition is known as a dual character of human relationships. Cultural, economic, legal, religious and social factors in which a family lives, influence considerably the typical family bonds. Transformations of the bond in the 21st century family are caused by changes which have occurred and continuue to occur in the structure, functions and organization of the family live. A system of mutually connected elements of the upbringing process in the family, between which all kinds of dynamic associations and interactions are clearly visible. So we should pay our attention to transformations of the family bond in incessantly changing conditions. It is necessary especially in social, economic and cultural areas, where the role of the traditional family is becoming less important.
 
REFERENCES (30)
1.
Adamski F., Rodzina, wymiar społeczno-kulturalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 
2.
Adamski F. (red.), Wychowanie w rodzinie, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2010.
 
3.
Brągiel J., Więzi społeczne w rodzinie, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.
 
4.
Brągiel J., Więzi społeczne w rodzinie, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 
5.
Cudak H., Szkice badań nad rodziną, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1995.
 
6.
Dyczewski L., Więź między pokoleniami w rodzinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 
7.
Encyklopedia pedagogiczna XXI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.
 
8.
Gałęska U., Alternatywne formy życia rodzinnego jako obszar zainteresowań pedagogiki rodziny, „Zeszyty Wydziału Humanistycznego” (II), Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2009.
 
9.
Gałęska U., Łączymy zerwane więzi. Miłość siostrzana i braterska fundamentem kontaktów międzyludzkich, „Własnym głosem”, Jelenia Góra – Cieplice 2002, nr 3.
 
10.
Grodzka D., Więź rodzinna na tle innych więzi społecznych, „Studia Socjologiczne” 1984, nr 4.
 
11.
Jacher W., Więź społeczna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987.
 
12.
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 
13.
Komorowska J., Przemiany rodziny polskiej, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975.
 
14.
Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce, skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 
15.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
16.
Lalak D., Pilch T. (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.
 
17.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 
18.
Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna 2, [podręcznik akademicki], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
19.
Minkiewicz A., Kryzys więzi rodzinnych i niektóre jego konsekwencje społeczne i kulturowe, [w:] E. Hałoń (red.), Rodzina i jej funkcje przystosowawcze i ochronne, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1995.
 
20.
Ossowski S., Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1966.
 
21.
Pietruszczak B., Sparowani na Krzesiwie, „Polityka” 16.06–24.06.2014, nr 25.
 
22.
Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie. Studium Psychologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1972.
 
23.
Sendyk M., Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
24.
Simon F.B, Stierlin H., Słownik terapii rodzin, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.
 
25.
Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo CH. BECK, Warszawa 1997.
 
26.
Terlikowska J., Jadczak-Szumiło T., Poradnik dla nauczycieli „Postaw na rodzinę!”, Krakowska Akademia Profilaktyki, Kraków 2011.
 
27.
Termińska K., Rodzina i Ty. Fenomenologia wiązania, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2008.
 
28.
Turowski J., Przemiany współczesnej rodziny, „Zeszyty Naukowe KUL”, Lublin 1995, nr 4.
 
29.
Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo PWN, Poznań 2003.
 
30.
Urbańska-Bulas M., Dziecko a rozwód, „Bliżej przedszkola” 2010, nr 2.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top