Interpersonal relationships autistic child in a group – case study
 
More details
Hide details
1
Katedra Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, 65–762 Zielona Góra
 
 
Submission date: 2014-09-10
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Krzysztof Zajdel   

Katedra Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, 65–762 Zielona Góra
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):305-318
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper addresses the important issue of the intellectual integration of handicapped persons within a group, and precisely – how to achieve effective communication and interaction in such integration. Apart from the scientific findings on this subject, the author describes a case of a child suffering from autism who attended a public (ie. State) school. The inability of the form teacher of the class to integrate Miłka with her fellow pupils influenced her functioning within the team. Despite the parents’ willingness to help, and what they told the teacher, there was no positive progress in the integration. The child was a “class clown”, constantly seeking acceptance. Communication with a different teacher who understood the needs of the child allowed her to “come alive” and even to be admired for her talents, which led to improved communication. I believe that it is an important voice in the discussion on the ways of improving the relationships between children and not only in classes for children with special needs. What has been named is no longer strange, and that is the purpose of communication.
 
REFERENCES (14)
1.
Błeszyński J., Rodzina jako środowisko osób z autyzmem, Aspekt wychowawczo terapeutyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 
2.
Janowski A., Pedagogika praktyczna: zarys problematyki – zdrowy rozsądek – wyniki badań, Warszawa 2002.
 
3.
Jaklewicz H., Autyzm wczesnodziecięcy – diagnoza, przebieg, leczenie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1993.
 
4.
Kaczmarek B. (red.), Trudna dorosłość osób z zespołem Downa: jak możemy pomóc?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 
5.
Komorska M., Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 
6.
Kowalewski L., Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.
 
7.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 
8.
Nowak S., Teorie postaw, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1973.
 
9.
Pawłowska H., Rola klasy w stymulowaniu rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym, „Życie Szkoły” 2000, nr 1.
 
10.
Pilch T., Lepalczyk I., (red.), Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995.
 
11.
Pilkiewicz M., Normy i sankcje grupowe. Mechanizm kontroli zachowań jednostki przez grupę, „Oświata i Wychowanie” 1974, nr 11.
 
12.
Pisula E., Małe dziecko z autyzmem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2005.
 
13.
Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004.
 
14.
www.scholaris.pl [dostęp: 25.06.2014].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top