Antigona’s Claim. Norm and non-normative model of the Judith Butler family
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Grażyna Lubowicka   

Zakład Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):373-383
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The problem of a decomposed and diverse family in postmodernity or a family subjected to deformations and displacements, and the question about which model(s) it may be heading, is presented by Judith Butler in Antigone’s Demand. Methods. Interpretation of the book Antigona’s Claim, by Judith Butler. Results. The traditional family model based on the primacy of the heterosexual matrix of family and sexuality is deconstructed by Butler by unmasking the basic prohibition of homosexuality for culture and based on the assumption that interpersonal bonds are generated in a historical social space. Butler proposes a new relationship ontology in which human lust is not governed by the imperative of heterosexuality.
 
REFERENCES (6)
1.
Butler, J. (2008). Uwikłani w płeć: Feminizm i polityka tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
2.
Butler, J. (2010). Żądanie Antygony: Rodzina między życiem i śmiercią. Warszawa: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.
 
3.
Butler, J. (2018). Psychiczne życie władzy: Teorie ujarzmienia. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
4.
Hańderek, J. (2017). Wokół wykluczenia. W: J. Hańderek, N. Kućma (red.), Wykluczenia. Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta.
 
5.
Majewska, E. (2009). Feminizm jako filozofia społeczna: Szkice z teorii rodziny. Warszawa: Difin.
 
6.
Sofokles (2013). Antygona. Kraków: Wydawnictwo Greg.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top