Basic personality traits and social competences of the participants of the substitution therapy program and their role in the process of change
 
More details
Hide details
1
Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski, J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
2
Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze, Jelenia 1A, 65- 090 Zielona Góra, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy   

Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski, J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):357-372
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The issue of the use of psychoactive substances has a considerable representation in Polish scientific achievements, especially in the past 30 years. However, there are still no publications on the so-called specific groups that create, among others problem users of one substance - opioids. In this article, it was decided to outline the personality profile of opioid addicts in terms of the relationship between selected personality traits and social competences. Knowing the indicated factors plays a significant role not only in the process of therapy and social rehabilitation. In the early phase of diagnosis, it consists in planning a positive change; later it allows the planning of the process of change in such a way as to prevent relapse of the disease. Methods. The study used standardized psychological tests (EPQ-R and KKS) and a short questionnaire. A non-probabilistic sample selection was used. The study involved 50 opioid addicts participating in a substitution therapy program. Results. Research has shown that neurotic people declare greater problems in situations requiring intimacy with another person. Research provides conclusions for therapeutic and social rehabilitation practice. In these programs, it is worth taking into account such forms of work that enable the beneficiaries to exercise self-confidence and openness, as well as non-verbal ways of expressing feelings that take into account creative expression. Social competences in terms of intimacy and closeness can be strengthened through various forms of therapy, including drama, skills training, and workshops, additionally involving families of addicts.
 
REFERENCES (24)
1.
Bisaga, A., Wojnar, M. (2012). Farmakologiczne leczenie uzależnień. W: P. Jabłoński, B. Bukowska, J.C. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków: Podręcznik dla terapeutów. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 
2.
Cierpiałkowska, L. (2008). Psychologia uzależnień. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna: T. 2. Warszawa: PWN.
 
3.
Eysenck, H.J. (1965). Sens i nonsens w psychologii. Warszawa: PWN.
 
4.
Fudalej, S., Wojnar, M. (2016). Wpływ leczenia substytucyjnego na funkcjonowanie społeczne i stan zdrowia osób uzależnionych od opioidów. Psychiatria, 13(4), 219-223.
 
5.
Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2013). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.
 
6.
Johnson, D.W. (1992). Podaj dłoń. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.
 
7.
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii [portal]. Leczenie substytucyjne. Pobrane 23.08.2020 z: http://www.kbpn.gov.pl/portal?....
 
8.
Krajowe Centrum ds. AIDS (2018). Przewodnik po terapii substytucyjnej w jednostkach penitencjarnych. Pobrane 14.03.2024 z: https://aids.gov.pl/wp-content....
 
9.
Kruk, M. (2008). Struktura osobowości i kompetencje społeczne osób korzystających z pomocy w ośrodkach MONAR. Serwis Informacyjny Narkomania, 1(40).
 
10.
Marlatt, G., Bowen, S., Witkiewitz, K. (2013). Zapobieganie nawrotom picia: Dane empiryczne i kierunki rozwoju. W: P. Miller (red.), Terapia uzależnień: metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: 10.31338/uw.9788323513759.pp.219-235.
 
11.
Matczak, A., Knopp, K.A. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
 
12.
Monti, P.M., Abrams, D.B., Kadden, R.M., Cooney, N.L. (2007). Trening konstruktywnych zachowań. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 
13.
Polański, A., Rybczyńska-Abdel Kawy, D. (2016). Rola metod psychospołecznych w terapii substytucyjnej pacjentów opioidowych. Świat Problemów, 5(280).
 
14.
Polański, A., Rybczyńska-Abdel Kawy, D. (2012). Jakość życia uczestników ambulatoryjnego programu leczenia substytucyjnego. W: D. Rybczyńska-Abdel Kawy (red.), Narkomania w zmieniającym się świecie: Wybrane aspekty. Łódź: PRINTPAP.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie leczenia substytucyjnego. Dz. U. 2013.368.
 
16.
Rybczyńska-Abdel Kawy, D. (2018). Cechy profilu osobowości pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. W: A. Kamiński, M. Dobijański (red.), Uzależnienia jako wyzwanie dla współczesnego pedagoga resocjalizacyjnego. Warszawa - Wrocław: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji, Uniwersytet Wrocławski.
 
17.
Sempruch-Malinowska, K., Zygadło, M. (2012). Redukcja szkód związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych. W: P. Jabłoński, B. Bukowska, J.C. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków: Podręcznik dla terapeutów. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 
18.
Siek, S. (1986). Struktura osobowości. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 
19.
Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Scholar.
 
20.
Strelau, J., Doliński D. (red.) (2015). Psychologia akademicka: Podręcznik: T. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
21.
Syroka, K. (2010). Prawne aspekty leczenia substytucyjnego. Serwis Informacyjny Narkomania, 2.
 
22.
Tatarsky, A. (2012). Redukcja szkód w psychoterapii: Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 
23.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (z późn. zm.). Dz. U. 2005.179.1485.
 
24.
Wodowski, G. (2013). Redukcja szkód związanych z używaniem narkotyków. Świat Problemów, 10.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top