Impact of student exclusion (including from the SPE) on their digitization behavior in social media
 
More details
Hide details
1
Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, Adama Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk, Polska
 
2
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Beata Prościak   

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, Adama Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):327-355
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The aim of the work was to present the impact of student exclusion (including those with SPE [special educational needs]) on their digitization behavior in social media. Students with no special educational needs and those with SPE were taken into account. The relationship between exclusion of SPE and digitization exclusion was indicated. In addition, social exclusion in the family area was included. Methods. Analysis was based on statistical methods, such as: range, standard deviation, variance. Surveys were used. They were carried out on the Internet by the Facebook social portal on a nationwide and global scale. The popularity factor of social media in the context of digital exclusion was taken into account in relation to two research groups: students without SPE (including in computer player groups) and with SPE in different age ranges. The research was carried out in 20 global groups and 4 Polish groups. Results. Respondents from around the world feel more excluded by SPE than respondents in Poland. In contrast, respondents with SPE use fewer social networking sites than in groups of computer players, both in Poland and worldwide. However, when excluded by peers, one can see a huge difference in national and global research. Conclusion. In Poland, SPE for most respondents is not a barrier to communication with peers, unlike global respondents. The studied groups of computer players in the world are usually closed communities that are not interested in the problems of SPE and digital exclusion. Polish computer players most often use social media. The SPE respondents spend less time on social networks because more time is consumed by science, which can be an indicator of digital exclusion.
 
REFERENCES (22)
1.
Adamczak, N. (2011). Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci i młodzieży z miasta Poznania ze zdiagnozowaną dysleksją [rozprawa doktorska]. Poznań: Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego. Pobrane 02.11. 2019 z: http://www.wbc.poznan.pl/Conte....
 
2.
Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera: Wprowadzenie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. Pobrane 02. 11. 2019 z: https://depot.ceon.pl/bitstrea....
 
3.
Badowska-Hodyr, M. (2015). Postawy rodzicielskie i funkcjonowanie dziecka z perspektywy uwięzionych rodziców w świetle teorii przywiązania Johna Bowlbyego. W: D. Kowalczyk, A. Szecówka, S. Grzesiak (red.), Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 
4.
Bentkowski, P. Dysleksja – charakterystyka zjawiska. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pobrane 02.11.2019 z: http://www.psychologia.edu.pl/....
 
5.
Czykier, K. (2014). Audiowizualne doświadczanie świata: Kontekst międzypokoleniowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
6.
Eide, B.L., Eide, F.F. (2011). Dyslektyczne talenty: Jak wydobyć ukryty potencjał dyslektycznego mózgu. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 
7.
Ekiert-Grabowska, D. (1982). Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
8.
Gaidamowicz, R., Deksnytė, A., Palinauskaitė, K., Aranauskas, R., Kasiulevičius, V., Šapoka, V., Aranauskas, L. (2018). ADHD – the Scourge of the 21st Century? = ADHD – plaga XXI wieku?. Psychiatria Polska, 52(2), 287–307. Pobrane 02.11. 2019 z: http://psychiatriapolska.pl/up.... DOI: 10.12740/PP/67111.
 
9.
Kmiecik-Jusięga, K. (2015). Profilaktyka zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym. W: D. Kowalczyk, A. Szecówka, P. Kwiatkowski (red.), Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 
10.
Kuchta-Nykiel, M. Ilu użytkowników korzysta z sieci i social media w 2019 roku?. SocialPress [portal]. Pobrane 01.11.2019 z: https://socialpress.pl/2019/02....
 
11.
Lew-Starowicz, R., Lorecka, K. (2013). Włączenie cyfrowe – droga do reintegracji społecznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: 10.31338/uw.9788323512639.
 
12.
Matematyka od podstaw… do matury [portal]. Pobrane 02.11.2019 z: http://www.matematykam.pl/wari....
 
13.
Michel, M. (2019). Pozytywna diagnoza ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym w kontekście środowiska otwartego jako zaproszenie do rozwoju. W: B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia: Praca zbiorowa. Kraków: Grupa Tomami.
 
14.
Pospiszyl, I. (2015). Syndrom frajera, czyli uniwersalność strategii obronnych grup dyskryminowanych. W: D. Kowalczyk, A. Szecówka, P. Kwiatkowski (red.), Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 
15.
Pyrzyk-Kuta, A. (2017). Niechciany, pomijany, samotny – wykluczenie rówieśnicze jako obszar pedagogicznej nieuwagi i niewrażliwości. W: A. Szczurek-Boruta, K. Jas (red.), Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym: Wyzwania, powinności pedagogiki, zadania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz. U. 2013.532.
 
17.
Shaywitz, S. (2018). Pokonać dysleksję: Nowy, kompletny, oparty na badaniach naukowych program dla osób z zaburzeniami czytania na każdym poziomie. Gdańsk: Harmonia Univeralis.
 
18.
Słupska, K. (2017). Młodzi rozczarowani: O niespełnionych marzeniach, troskach i bolączkach współczesnego młodego pokolenia (wybrane konteksty). W: J. Spętana, D. Krzysztofiak, E. Włodarczyk (red.), Od wykluczenia do wsparcia: w przestrzeni współczesnych problemów społecznych. Kraków: Impuls.
 
19.
Spętana, J., Krzysztofiak, D., Włodarczyk, E. (red.) (2017). Od wykluczenia do wsparcia: w przestrzeni współczesnych problemów społecznych. Kraków: Impuls.
 
20.
Szczurek-Boruta, A., Jas, K. (red.) (2017). Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym: Wyzwania, powinności pedagogiki, zadania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
21.
Wejner, T. Ocenianie uczniów dyslektycznych w innych krajach. Pobrane 02.11.2019 z: http://www.ptde.org/pluginfile....
 
22.
Woldometers.info [portal]. Pobrane 01.11.2019 z: https://www.worldometers.info/....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top