Taboos surrounding the sexuality of Polish youth – an attempt to diagnose the phenomenon
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Międzykulturowych, Reymonta 4, 31-059 Kraków, Polska
 
 
Submission date: 2023-07-25
 
 
Final revision date: 2023-09-26
 
 
Acceptance date: 2023-09-26
 
 
Publication date: 2023-11-30
 
 
Corresponding author
Jakub Kościółek   

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Międzykulturowych, Reymonta 4, 31-059 Kraków, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(2):261-275
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Youth sexuality remains a taboo in Poland. Leaving young people without sexual education, downplaying and distorting the essence of psychosexual development results in a lack of understanding of the processes occurring in their bodies, a lack of knowledge about health, norms, emotional aspects, and building relationships, and ultimately, a lack of understanding of their own sexuality. As a consequence, young people bear both the emotional and behavioural costs of these shortcomings. Aim. This text aims to outline the most essential themes related to youth sexuality, which are still insufficiently addressed in the academic and educational discourse by referring to the most important papers within the discussed topic. Materials and Methods. The study involves desktop research, including academic articles, monographs, and research reports. Results. The authors signal research fields that should be deepened through reliable empirical studies, such as sexual education, access to pornography, sexual violence, risky behaviours of children and adolescents, the issue of LGBT+ youth, and lastly, the almost entirely overlooked subject of youth sexuality of people with disabilities.
 
REFERENCES (35)
1.
Adamczyk, D., Adamczyk-Bębas, W., Bębas, S. (2022). Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni: Wyzwania – profilaktyka – wychowanie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
2.
Chmura-Rutkowska, I. (2019). Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać: Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
3.
Czarniak, M., Wasilewski, M. (2015). Ryzykowne zachowania seksualne – konsekwencje i profilaktyka w opinii młodzieży licealnej. W: J. Stanek (red.), Elizjum czy Tartar?: Szkoła, uczniowie, nauczyciele: Rzecz o współczesnej, (nie)amorficznej przestrzeni edukacyjnej: Monografiaj (ss. 85–108). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
 
4.
Dobosz, D. (2021). Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
5.
Dragan, W.Ł., Iniewicz, G. (red.) (2020). Orientacja seksualna: Źródła i konteksty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
6.
Dynarski, W. (2016). Gdy system nie ma nic do zaoferowania: Potrzeby transpłciowej młodzieży w Polsce i sprostanie im. W: W. Dynarski, I. Jąderek, A.M. Kłonkowska (red.), Transpłciowa młodzież w szkole: Raport z badań (ss. 22–50). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
7.
Gorajska, M., Kuik, M., Laube, J., Liszewska, U., Madej, O. (2018). Edukacja seksualna w Polsce w kontekście promocji zdrowia seksualnego vs tabu seksualne. Psychoseksuologia, 4, 110–127.
 
8.
Grabowska, M. (2017). Domowe i szkolne wychowanie seksualne a wybrane komponenty seksualności młodych dorosłych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
9.
Izdebski, Z., Wąż, K., Dec-Pietrowska, J. (2020). Wychowanie seksualne. W: H. Liberska, J. Trempała (red.), Psychologia wychowania. Wybrane problemy (ss. 431–444). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Jaczewski, A. (2014). Seksualność dzieci i młodzieży: Pół wieku badań i refleksji. Warszawa: Difin SA.
 
11.
Jeznach, A. (2021). „Zajęcia z edukacji seksualnej nie istnieją. Istnieją lekcje WDŻ-u”. Polska edukacja seksualna z perspektywy młodych ludzi. Fabrica Societatis, 4, 101–119. DOI: 10.34616/142697.
 
12.
Jąderek, I. (2022). Zdrowie seksualne młodzieży – wybrane zagadnienia. W: M. Sajkowska, R. Szredzińska (red.), Dzieci się liczą 2022: Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce (ss. 198–215). Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
 
13.
Jurczyk, M., Dąbkowska, M. I. (2022). Seksualność dzieci i młodzieży – (nie)trudności pedagogiczne i psychoterapeutyczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Jurkiewicz, N. (2023). Przemoc seksualna wśród uczniów – zjawisko tabu. Security in practice [portal]. 1–11. Pobrane 16.02.2024 z: https://securityinpractice.eu/....
 
15.
Kmieciak, B. (red.) (2020). Seksualność i prawo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Think & Make.
 
16.
Komorowska-Pudło, M. (2015). Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
17.
Lew-Starowicz, Z. (2002). Seks w sieci i nie tylko. Kraków: Wydawnictwo Medyczne.
 
18.
Łukaszek, M. (2013). Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży (na podstawie badań wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
19.
Makaruk, K., Wójcik, S. (2012). EU NET ADB: Badanie nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrane 24.07.2023 z https://www.saferinternet.pl/i....
 
20.
Makaruk, K., Włodarczyk, J., Michalski, P. (2017). Kontakt dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi: Analiza zjawiska na podstawie wyników ogólnopolskiego badania uczniów. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania, Praktyka, 16(3), 37–63.
 
21.
Małyszko, A. (2013). Bestie i ofiary: Przemoc wobec kobiet w filmie współczesnym. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 
22.
Nowak, K. (2022). Dzieci i młodzież w obliczu procesu seksualizacji = Children and adolescents facing the sexualization process. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki: Edukacja, Rodzina, Społeczeństwo, 7, 205–221.
 
23.
Pacewicz-Biegańska, J. (2013). Przemiany seksualności nastolatków. Przegląd Pedagogiczny, 2, 108–118.
 
24.
Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (2021). Pierwszy Raport. Pobrane 28.04.2023 z: https://pkdp.gov.pl/wp-content....
 
25.
Polskie Badania Internetu (2015). Diagnoza korzystania z internetu przez dzieci w Polsce. PBI, Fundacja Dzieci Niczyje.
 
26.
Rozbicka, K. (2020). Prawne aspekty zmiany płci u dzieci = Legal aspects of the sex change by children. W: B. Kmieciak (red.), Seksualność i prawo (ss. 335–348). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Think & Make.
 
27.
Sajkowska, M., Szredzińska, R. (red.) (2022). Dzieci się liczą: Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Pobrane 16.02.2024 z: https://fdds.pl/_Resources/Per....
 
28.
Szot, L. (2020). Między wolnością a upolitycznieniem mediów publicznych. Przegląd Politologiczny, 25(2), 157–177. DOI: 10.14746/pp.2020.25.2.11.
 
29.
Szpunar, M. (2011). Sexting – nowe formy ekspresji seksualności w dobie Internetu i nowych technologii. W: M. Szpunar (red.), Społeczne konteksty nowych mediów (ss.164–183). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
30.
Wąż, K. (2011). Socjalizacja seksualna i przemiany w obyczajowości seksualnej młodzieży. W: Z. Izdebski, T. Niemiec, K. Wąż, (Zbyt) młodzi rodzice (ss. 56–72). Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 
31.
Winewski, M., Malinowska, K. (2021). Młodzież LGBTQIA w Polsce. W: M. Winiewski, K. Świder (red.), Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce: Raport za lata 2019-2020 (ss. 281–300). Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Lambda. Pobrane 28.04.2023 z: https://kph.org.pl/wp-content/....
 
32.
Wos, K., Baczała, D. (2020). Seksualność dziecka z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy bioekologicznej Urie Bronfenbrennera. Prima Educatione, 4, 47–57. DOI: 10.17951/pe.2020.4.47-57.
 
33.
Woźniak, M. (2017). Rola mediów i innych agend socjalizacji jako źródła wiedzy młodzieży o seksualności. Adeptus, 10, 1–15. DOI: 10.11649/a.1505.
 
34.
Żardecka, A. (2022). Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. W: M. Sajkowska, R. Szredzińska (red.), Dzieci się liczą 2022. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce (ss. 158–179). Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Pobrane 16.02.2024 z: https://fdds.pl/_Resources/Per....
 
35.
Żyłkowska, A. (2021). Granica między seksualnością a seksualizacją. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS [portal]. Pobrane 28.04.2023 z: https://web.swps.pl/strefa-psy....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top