Acceptance of alternative forms of family life by students of the Bialskie region
 
More details
Hide details
1
Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21–500 Biała Podlaska
 
 
Submission date: 2014-08-14
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Marzena Ruszkowska   

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21–500 Biała Podlaska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):261-269
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes the popularity of alternative forms of family life among young people living in urban and rural settings of the Bialski region. It contains a discussion of the results of a survey conducted at the turn of 2013/2014, and an attempt to answer the question whether and, if so how, informal relationships are an alternative to marriage and family, whether young people are aware of the legal consequences of staying in socalled free relationships, and whether they have an impact on a child if it results from such a relationship.
 
REFERENCES (10)
1.
Dyczewski L., Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia, [w:] L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008.
 
2.
Dyczewski L., Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie, pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009.
 
3.
Gębuś D., Czy kryzys rodziny? Plany życiowe młodych ludzi u progu dorosłości, [w:] J.M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk (red.), Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna. Wobec trwania i zmiany, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 
4.
Gospodarstwa domowe i rodziny. Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2002, GUS, Warszawa 2003.
 
5.
Jabłoński D., Ostasz L., Zarys wiedzy o małżeństwie, kohabitacji, konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Adiaphora, Olsztyn 2001.
 
6.
Kawula S., Pedagogika społeczna. Dzisiaj i Jutro, Wydawnictwo „Akapit”, Toruń 2012.
 
7.
Kwak A., Alternatywne formy życia rodzinnego – ciągłość i zmiana, [w:] H. Cudak (red.), Rodzina polska u progu XXI wieku, MWSHP, Łowicz 1997.
 
8.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
9.
Rosset E., Rozwody, PWE, Warszawa 1986.
 
10.
Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2002.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top