Alternative forms of married and family life – a threat to the modern family
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2017-01-01
 
 
Final revision date: 2017-06-30
 
 
Acceptance date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Corresponding author
Małgorzata Dubis   

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;15(1):323-341
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Social-economic and cultural transformations in Poland are connected with the changes in the attitude towards marriage and family. There are new, previously unknown behaviour patterns within the family; its structure has been transformed, as have the range and shape of roles fulfilled by its members. The abandoning of the traditional model of the family has been widely observed. Different alternative forms of married and family life have been more and more common. The transforming model of married family into the extramarital forms causes changes in perceiving the family, and especially of the marriage as an inseparable relation for the whole life. The aim of article is to present and analyse the pedagogy students’ opinion concerning the alternative forms married and family life. Moreover, it presents the reflections of pedagogy students concerning the perception of the modern family, and images about their own family
 
REFERENCES (27)
1.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 
2.
Adamski F., Zagrożenia wartości rodziny zagrożeniem cywilizacji, [w:] J. Śledzianowski, T. Sakowicz (red.), Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006.
 
3.
Biernat T., Sobierajski P., Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 
4.
Bunnk B., Alternative Lifestyles from an International Perspective: A Trans-atlantic, [w:] E.D. Mackin, R.H. Rubin (red.), Contemporary Families and Alternative Lifestyles: Handbook on Research and Theory, Sage Publications, London 1983. CBOS, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, Wydawnictwo CBOS, Warszawa 2013.
 
5.
Danilewicz W., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Suplement, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.
 
6.
Dubis M., Rodzina w świadomości współczesnej młodzieży, [w:] K. Serwatko, A. Śniegulska (red.), Oblicza współczesnej rodziny, Wydawnictwo PWSZ, Sanok 2015.
 
7.
Dubis M., Świat wartości i plany życiowe młodzieży, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2013.
 
8.
Dyczewski L., Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007.
 
9.
Dyczewski L., Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009.
 
10.
Dziemianowicz-Nowak M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 
11.
Elliot F.R., The Family: Change or Continuity?, Macmillan Education UK, London 1986.
 
12.
Guizzardi L., Wouldyou like to present me with a piece o f your wardrobe? The fortuitous reasons for cohabiting, „International Review o f Sociology: Revue Internationale de Sociologie” 2011, t. 21, nr 3. GUS, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011 [dostęp: 29.08.2016].
 
13.
Haskey J., Living arrangements in contemporary Britain: Having a partner who usually lives elsewhere and living apart together (LAT), “Population Trends” 2005, No. 122. http://www.wikipedia.org/wiki/... [dostęp: 29.08.2016].
 
14.
Jabłoński D., Ostasz L., Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie: perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Wydawnictwo Adiaphora, Olsztyn 2001.
 
15.
Kawula S., Alternatywne kształty rodziny współczesnej: tendencje przemian w początkach XXI wieku, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość. Wierność i uczciwość na rozstajach współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
16.
Kawula S., Pedagogika społeczna wobec współczesnych obszarów i rodzin ryzyka, „Pedagogika Rodziny” 2011, nr 1(3/4).
 
17.
Kotowska I.E., Giza-Poleszczuk A., Zmiany demograficzno-społeczne i ich wpływ na rekonceptualizację polityki rodzinnej w kierunku równowagi w zakresie ochrony praw rodziny i poszczególnych jej członków. Polska na tle Europy, [w:] E. Leś,.
 
18.
S. Bernini (red.), Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 
19.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
20.
Levin I., Living apart together: A new family form, „Current Sociology” 2004, nr 52(2).
 
21.
Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004.
 
22.
Prusik A., Rodzina i jej alternatywne formy w poglądach młodych Polaków, Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn 2014.
 
23.
Reimondos A., Evans A., Gray E., Living-apart-together (LAT) relationships in Australia, „Family Matters” 2011, nr 87(1).
 
24.
Rubin R.H., Alternative lifestyles revisited, or whatever happened to swingers, group marriages, andcommunes?, „Journal o f Family Issues” 2001, t. 22.
 
25.
Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2008.
 
26.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. Tekst jednolity ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59).
 
27.
Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adamia Mickiewicza, Poznań 2002.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top