The changes of the role of a mother in academic youth’s view
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska
 
 
Submission date: 2017-01-01
 
 
Final revision date: 2017-06-30
 
 
Acceptance date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Corresponding author
Anna Śniegulska   

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;15(1):305-322
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the fundamental social roles which are fulfilled by a woman is the role of a mother. By meeting caring and educational duties a woman fulfils herself in the maternal role which influences a number of functions fulfilled by her in adult life, as well as the process of shaping her personality. In Polish culture the role of a mother has always been appreciated and considered significant. In a traditional approach the figure of the Polish Mother was concerned with giving birth to and raising children, which gave meaning to her life. In times of socio-cultural, civilizational and economic transformations of the 20th and 21st centuries the role of a mother has undergone a fundamental change. Women have begun to exist in aspects of life which had been reserved for men. Their awareness has been changed, their independence and the sense of autonomy and personal freedom has been increased. Moreover, their professional standing has been enhanced. As a consequence, these changes have led to the shaping of a new image of the term ‘mother’. Currently young women’s decisions about motherhood are more than ever wellthought-out. Women postpone their first childbirth and decide on a progressively smaller number of offspring. A contemporary mother establishes different kinds of relationships which determine the changes in terms of educational functions. The article discusses the issues related to the changes of the role of mother. The purpose of these reflections is to answer the question of what is the view of academic youth about these changes.
 
REFERENCES (13)
1.
Bakiera L., Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych, Engram Diffin, Warszawa 2013.
 
2.
Bartosz B., Doświadczanie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 
3.
Czapiński J., „Koło” – Schalita Kwestionariusz Stylu Spostrzegania, [w:] E. Paszkiewicz, E. Szutrowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Seria III, t. 4, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985.
 
4.
Kotlarska-Michalska A., Główne kierunki przemian w kobiecych rolach małżeńskich i macierzyńskich, [w:] A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 
5.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
6.
Lalak D., Macierzyństwo a zmiana społeczna, [w:] J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski, Opole 2012.
 
7.
Ładyżyński A., Subsystem rodzicielski i jego znaczenie dla wspólnoty rodzinnej, [w:].
 
8.
J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, Uniwersytet Opolski, Opole 2014.
 
9.
Opozda D., Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012.
 
10.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995.
 
11.
Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko o nowym układzie sił w polskich rodzinach, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
12.
Stepulak M.Z., Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010.
 
13.
Śniegulska A., Oblicza macierzyństwa – między tradycją a współczesnością, [w:] J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie. Wybrane konteksty, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top