Values transferred and cherished by mothers in the rural families in the Polish Second Republic
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20, 15-328 Białystok, Polska
 
 
Submission date: 2011-01-01
 
 
Final revision date: 2011-03-31
 
 
Acceptance date: 2011-03-31
 
 
Publication date: 2011-03-31
 
 
Corresponding author
Anna Józefowicz   

Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20, 15-328 Białystok, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;1(1):105-123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the Polish Second Republic, so in the country reborn after one hundred twenty three years of captivity, the role of a woman as a woman-mother, was significantly emphasized. Press, literature, researchers have proved that safety and order in the whole country depend on safety and order in individual families. The key notion became: „from education of a mother to education of a child”. While analyzing sources such as newspapers, magazines, diaries, guidebooks, I noticed the following values for which mothers in rural families were held to be responsible: 1. value of work connected with obligation in farm and household, so role of mother as a housewife; 2.the value of the family as a community and the mother's role in it. Mother was the first protector, tutor, patron of a child. Mother took care of child and other members in the family, she helped them, she guaranteed the positive atmosphere at home, took care of safety in a wide context. It was significant that mother appealed in the process of socialization to common traditions and experiences; 3.value of education and social consciousness, so the role of the mother in shaping social consciousness; 4.patriotic value, so the role of the mother in shaping patriotic attitude.
 
REFERENCES (17)
1.
Bokszański Z. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 4., Warszawa 2002.
 
2.
Borkowski J. (wybór i wstęp), Pamiętniki lekarzy, Kraków 1987.
 
3.
Być matką, Gałaj D. (oprac.), Warszawa 1986.
 
4.
Chałasiński i., Młode pokolenie chłopów, t. 3, Warszawa 1938.
 
5.
„Głos do Kobiet Wiejskich” 1926, nr 1.
 
6.
Jakubczak F., Rodzina chłopska a młode pokolenie rolników, [w:] Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Gospodarstwo i rodzina. Pamiętniki, Warszawa 1968.
 
7.
Łagodzki W., Pyszczek G. (red.), Filozofia. Leksykon, Warszawa 2000.
 
8.
Mały Rocznik Statystyczny 1939.
 
9.
Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa-Poznań 1974.
 
10.
Pamiętniki chłopów, nr 1-51, IGS, Warszawa 1935.
 
11.
Pamiętniki Kobiet. Biografie trzydziestolecia, Warszawa 1977.
 
12.
„Przegląd Socjologiczny”, t.1-2,1938.
 
13.
„Przodownica” 1937, nr 10.
 
14.
Puchalska M., Władysław Orkan, Warszawa 1957.
 
15.
Rocznik Statystyczny 1937.
 
16.
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1930.
 
17.
Waters M., Słownik rozwoju osobistego. Pojęcia i teorie samodoskonalenia, Warszawa 1999.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top