Village families as the forming environment of the ambitions of children and youth
 
 
More details
Hide details
1
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska
 
 
Submission date: 2011-01-01
 
 
Final revision date: 2011-03-31
 
 
Acceptance date: 2011-03-31
 
 
Publication date: 2011-03-31
 
 
Corresponding author
Katarzyna Palka   

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;1(1):125-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Parents have a significant impact on children's decision about choice of their path of life. For years, forming of the level of parents and their children's educational and occupational aspirations was affected by living conditions of families from rural areas, difficult financial situation and worse education conditions of village schools. The aim of the research was presenting the mechanism of forming the educational and occupational aspirations of secondary school (Polish: gimnazjum) pupils in the country and in town and defining the relations between background conditions (including family background) and the level of pupils' educational and occupational aspirations. Particularly, the answer the question was tried to find - what are conditions of pupils of village secondary schools' life's aspirations (educational and occupational)? Presented results of the research are only the fragment of wider survey of conditions of young people's aspirations. Among numerous conditions, which have been analysed, the factors of family background appeared, such as: number of family members, families' financial and material conditions, parents' education, parents' aspirations to their children's education and family traditions connecting with working in particular profession.
 
REFERENCES (12)
1.
Borowicz R., Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia casus Suwalszczyzny, Olecko 2000.
 
2.
CBOS, Czy warto się uczyć. Komunikat z badań, Warszawa 2007.
 
3.
Janowski A., Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa 1977.
 
4.
Kozakiewicz M., Bariery awansu poprzez wykształcenie, Warszawa 1973.
 
5.
Kwieciński Z., Ku pedagogii pogranicza, Toruń 1990.
 
6.
Kwieciński Z., Drogi szkolne młodzieży, a środowisko, Warszawa 1980.
 
7.
Kwieciński Z., Między patosem, a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław 2007.
 
8.
Lewowicki T., Aspiracje dzieci i młodzieży, Warszawa 1987.
 
9.
Palka K., Środowisko wiejskie jako wyznacznik aspiracji edukacyjnych i zawodowych gimnazjalistów, [w:] Plewka Cz. (red.), Ku dobrej szkole, T 2, Radom 2009.
 
10.
Papież J., Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi, Kraków 2006.
 
11.
Szymański M., Rodzice o przyszłości edukacyjnej swoich dzieci, Warszawa 1992.
 
12.
Tryfan B., O równy start, Olsztyn 1974.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top