Problems related to care and education in rural multi-generational families
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Submission date: 2023-07-12
 
 
Final revision date: 2023-10-04
 
 
Acceptance date: 2023-10-04
 
 
Publication date: 2023-11-19
 
 
Corresponding author
Aneta Klementowska   

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(2):79-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The article is theoretical and empirical. It raises issues relating to the execution of the care-providing and educational tasks in rural multi-generational families. The theoretical part provides characteristics of care, education, the family, the multi-generational and rural family, as well as pointing out the generations which may occur in the family type under analysis. The results of the research are also demonstrated as conducted in 2023 among parents of rural multi-generational families. Aim. The purpose of the research was to establish opinions of the parents of rural multi-generational families on methods of the execution of the care-providing and educational tasks (about individual members of the family) and problems that arise in this respect. Methods. The diagnostic poll method and the semi-structured interview technique were used in the research. Results. The analysis, as performed, demonstrates that rural multi-generational families struggle with the following problems: financial, health-related, school-related, educational, and communicational. Conclusion. The following should be organized: a) adult day care for senior citizens provided both in their places of residence and e.g. in community cultural centres; b) access to medical and psychological support; c) additional extracurricular classes and activities for children and teenagers, and senior citizens; d) local occasional events and joint forms of active recreation for different generations; e) fixed public transport connections with poviat (county) towns.
 
REFERENCES (11)
1.
Albański, L., Gola, S. (2013). Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.
 
2.
Centrum Badania Opinii Społecznej. (2019). Preferowane i realizowane modele życia rodzinnego. Komunikat z badań nr 46/2019. Pobrane 31.01.2024 z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO....
 
3.
Czubocha, E., Rejman, K. (2012). Starsze osoby we współczesnym społeczeństwie w kontekście funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 286(19), 9-22. DOI: 10.7862/rz.2012.einh.16.
 
4.
Czykier, K. (2013). Międzygeneracyjna transmisja kultury w rodzinie wiejskiej wielopokoleniowej: Problem cyfrowego wykluczenia i dystansu międzypokoleniowego. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica, 297, 159-170.
 
5.
Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A.W. (2005). Pedagogika rodziny: Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
6.
Klementowska, A., Flaszyńska, E. (2018). Rynek pracy a zmiany pokoleniowe: (Stan i prognozy). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Polskie Towarzystwo Profesjologiczne.
 
7.
Łobocki, M. (2009). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
8.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (2019). Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej – podstawowe informacje. Warszawa. Pobrane 31.01.2024 z: https://www.gov.pl/web/rodzina....
 
9.
Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych: Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
10.
Podgórski, R.A. (2008). Socjologia: Mikrostruktury: Podręcznik akademicki. Bydgoszcz - Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Branta.
 
11.
Szlendak, T. (2012). Socjologia rodziny: Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top