Education through work in rural families – active labour market participants’ retrospections
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, al. Wojska Polskiego 69, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Submission date: 2023-11-03
 
 
Acceptance date: 2023-12-07
 
 
Online publication date: 2023-12-29
 
 
Corresponding author
Aneta Klementowska   

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, al. Wojska Polskiego 69, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):145-163
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The article is theoretical and empirical in nature. It raises issues relating to education through work in rural families. The theoretical part defines education through work; it analyzes stages of career development, as essential from the point of view of the research planned: pre-vocational, pro-vocational, vocational; it also characterizes active labour market participants. Furthermore, methodological assumptions are presented, as adopted, as well as the results of a research done in 2023 among active labour market representatives of the Baby Boomer, X, Y and Z generations. Purpose. The purpose of the research was to establish opinions of active labour market participants on self-care activities and household chores as performed by them during the pre-vocational, pro-vocational and vocational education periods, to identify differences occurring in this respect between the representatives of the various generations, as well as to define the influence of education through work on educational and vocational choices made. Methods. The research used the individual case method and the interview technique according to interview instructions. Results. From the information obtained, it arises that all of the research subjects has experienced education through work in his/her family home. The people responsible for preparing children and young people for performing, initially, self-care activities, and then various household chores, were both their parents and grandparents, as well as elder siblings. Due to diverse determinants of life regarding the passage of time, economic or technological/technical changes or transformations of the countryside, tasks entrusted to young people varied and were adjusted to the their needs; however, these did not affect their educational and vocational decisions directly (still having an effect on the development of their soft skills). Conclusion. Notice should be taken of the necessity to educate children’s parents/guardians (not only from rural areas) with respect to preparing them in an early and, whenever possible, systematic manner to perform self-care activities and household chores, as adjusted to their psychophysical abilities. It is representatives of educational institutions who may/should deal with such education (they also educate young people through and to work), whereas forms of supporting parents/guardians in this respect do not necessarily have to be formal meetings; these may also include talks during individual contacts, or information on the subject posted on the institutions’ websites.
 
REFERENCES (19)
1.
Bogaj, A. (2007). Kształcenie przedzawodowe. W: S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy (ss. 67–85). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
2.
Głódź, N. (2021). Wartość w rodzinie czy rodzina jako wartość? – w perspektywie pracy socjalnej. Wychowanie w Rodzinie, 24(1), 333–346. DOI: 10.34616/wwr.2021.1.333.345.
 
3.
Główny Urząd Statystyczny (2023). Ludność: Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2022 roku: Stan w dniu 31 grudnia (2023). Warszawa. Pobrane 04.03.2024 z: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
4.
Główny Urząd Statystyczny (2023). Podział administracyjny Polski. Pobrane 18.09.2023 z: https://stat.gov.pl/statystyka....
 
5.
Główny Urząd Statystyczny (2023). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Pobrane 20.09.2023 z: https://stat.gov.pl/metainform....
 
6.
Janke, A.W. (1997). Wychowanie rodzinne – kluczowe pojęcia pedagogicznych rozważań nad rodziną. W: A. Tchorzewski (red.), Wychowanie w kontekście teoretycznym (ss. 167–181). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 
7.
Klementowska, A., Flaszyńska, E. (2018). Rynek pracy a zmiany pokoleniowe (stan i prognozy). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne.
 
8.
Mandrzejewska-Smól, I. (2008). Wychowanie przez pracę: Wspólny przedmiot zainteresowań teorii wychowania i pedagogiki pracy. W: E. Kubiak-Szymborska, D. Zając (red.), Teoria wychowania w okresie przemian (ss. 172–178). Bydgoszcz: Wydawnictwo Wers.
 
9.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2003). Rodzice jako nieprofesjonalni doradcy: Kilka uwag o wychowaniu w rodzinie. W: B. Wojtasik, A. Kargulowa (red.), Doradca – profesja – pasja – powołanie? (ss. 226–233). Warszawa: Wydawnictwo SDSiZRP.
 
10.
Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych: Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
11.
Plewka, C. (2016). Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym: Zarys monograficzny wzbogacony ilustracją własnych badań empirycznych. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 
12.
Sąsiadek, H. (opr.) (2010). Jak wychowywać przez pracę w rodzinie. Pobrane 04.03.2024 z: https://www.spsusz.pl/nauczyci....
 
13.
Sztaba, M. (2013). Wychowanie do pracy i przez pracę jako istotny element wspomagający planowanie i realizację kariery zawodowej. Pobrane 04.03.2024 z: https://pracownik.kul.pl/files....
 
14.
Szymański, P.T. (2023). Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo w II kwartale 2023: GUS podał dane (2023). Pobrane 04.03.2024 z: https://kadry.infor.pl/wiadomo....
 
15.
TERYT - SIMC. CIS ZAKŁAD W ŁODZI. Liczba miejscowości wiejskich według województw. Pobrane 20.09.2023 z: https://eteryt.stat.gov.pl/ete....
 
16.
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze (2023). Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2022 r. (2023). Pobrane 04.03.2024 z: https://zielonagora.stat.gov.p....
 
17.
Wiatrowski, Z. (2000). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 
18.
Wołk, Z. (2017). Dom rodzinny jako miejsce budowania wizerunku pracy i kultury pracy. W: C. Plewka (red.), Wybrane aspekty dotyczące człowieka współczesnej cywilizacji: Nauka, edukacja, rynek pracy (ss. 141–151). Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 
19.
Zieliński, M. (2017). Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top