Formation of national identity of the young generation, in the conditions of emigration in the Polish School of Native Subjects named after Our Lady of Czestochowa in London
 
More details
Hide details
1
Akademia Piotrkowska w Piotrkowie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Submission date: 2023-11-12
 
 
Final revision date: 2023-12-05
 
 
Acceptance date: 2023-12-07
 
 
Online publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Olga Zamecka-Zalas   

Akademia Piotrkowska w Piotrkowie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):165-182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The purpose of this article is to introduce the history of the School of Homeland Subjects of Our Lady of Czestochowa in London and to draw attention to the mission that guided its activities over the years, i.e.: the propagation of Polish culture, religious education and catechization of children and youth in exile. The research problem of this article concerns the various forms of didactic and educational work of the school of native subjects in the field of native education of children and youth, which was based on close cooperation of teachers with parents and the Polish community. Aim. The purpose of the article is to present the history of the Matka Boska Czestochowska School of Native Subjects and its activities didactic and educational over 60 years, the role of teachers and parents in raising children in Polish culture and tradition. Materials and methods. In order to achieve the research problem, the method of document analysis and the method of analysis and criticism of literature were used. Results. The result of the research is the presentation of the history and organizational forms of didactic and educational work at the Mother of God of Czestochowa School of Native Subjects, such as the management and leadership of the institution, the organization of the didactic and educational process, cooperation with the family and social environment, among others. Conclusion. The Polish School of Native Subjects named after Our Lady of Czestochowa in London on Devonia Road, for several decades of its activity, shaped the national identity of Polish children and youth, nurtured Polish traditions, passed on cultural and religious heritage, participating in the celebration of national holidays and patriotic celebrations, etc. The teaching staff engaged in didactic and educational work, both in the form of classroom and extracurricular activities. Students were encouraged to participate in various competitions, exhibitions and academies. In addition, from the very beginning the school worked closely with the Parents’ Committee and the parish, who supported the work of teachers and helped manage the institution. Despite the many difficulties of the premises and frequent changes of school premises, the slogan was tirelessly implemented: «Polish speech at home, in the Polish school and church».
 
REFERENCES (19)
1.
Adamiak-Pawelec, E. (2012). Leksykon nauczycieli polskich szkół przedmiotów ojczystych w Londynie w latach 1950–2010. Lublin: Wydawnictwo Norbertinum.
 
2.
Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego. Londyn. Zespół: Związek Harcerstwa Polskiego, sygn. Kol. 446/1, I. Płonka, Prasa harcerska, Regulamin drużyny harcerzy [b.p.].
 
3.
Bednarski, O. (1977). Wartość wychowawcza metody harcerskiej. Wychowanie Ojczyste, 2(3), 11–14.
 
4.
Goławski, M. (1956). Wychowanie ojczyste na emigracji. Wychowanie Ojczyste, 3, 3–4.
 
5.
Habielski, R. (1999). Życie społeczne i kulturalne emigracji. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 
6.
Hęciak, P. (1984). Syrena ma 25 lat. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, 10, 3.
 
7.
Howe, B. (2016). Polish education in the United Kingdom [Polska edukacja w Zjednoczonym Królestwie]. W: K. Zechenter (red.), Po polsku na wyspach: A Guide for Parents of Bilingual Children (ss. 105–110). Londyn: Wydawnictwo PUNO.
 
8.
Kondracki, T. (1996). Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Londyn: Zarząd Główny SPK w Wielkiej Brytanii.
 
9.
Nowak-Uklejska, E. (1978). Syrena – teatr dla dzieci i młodzieży. Wychowanie Ojczyste, 4, 15–16.
 
10.
O’Driscoll, B. (2000). 50-lecie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej, Londyn – Devonia 1950–2000. Londyn: SPO im. Matki Boskiej Częstochowskiej.
 
11.
O’Driscoll, B. (2010). 60-lecie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej, Londyn – Devonia 1950–2010. Londyn: SPO im. Matki Boskiej Częstochowskiej.
 
12.
Podhorodecka, A. (2003). W służbie oświacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej 1953–2003. Londyn: Polska Macierz Szkolna.
 
13.
Program nauki w szkołach przedmiotów ojczystych na szczeblu szkoły powszechnej (1955). Londyn: Wydział Oświaty i Wychowania, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
 
14.
Radzik, T. (1986). Szkolnictwo polonijne w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. W: A. Koprukowniak (red.), Szkolnictwo polonijne w XX wieku: Studia i rozprawy (ss. 65–148). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
15.
Szkolna akademia w Londynie (1972). Wychowanie Ojczyste, 3, 25.
 
16.
Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej (1966). Wychowanie Ojczyste, 3, 4–24.
 
17.
Zamecka-Zalas, O. (2018). Rola rodziców i szkoły w edukacji dzieci na emigracji na przykładzie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im Tadeusza Kościuszki w Londynie. Wychowanie w Rodzinie, 18(2), 203–223. DOI: 10.34616/wwr20182.203.223.
 
18.
Zamecka-Zalas, O. (2022a). Polskie szkoły przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii w latach 1948–1989. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
19.
Zamecka-Zalas, O. (2022b). Współpraca rodziców z polskimi szkołami przedmiotów ojczystych w Londynie. Wychowanie w Rodzinie, 22(2), 145–156. DOI: 10.34616/wwr.2022.2.145.156.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top