Cinematic Pedagogy. The therapeutic relationship from a cinematic perspective– implications for tertiary education
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, University of Silesia in Katowice [Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach], Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Poland.
 
 
Submission date: 2021-11-24
 
 
Final revision date: 2021-11-28
 
 
Acceptance date: 2021-11-28
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Katarzyna Krasoń   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):203-215
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The article presents a proposal for introducing fiction films as complementary to future therapists’ tertiary education with respect to building a relationship with their patients. The analysis references the idea of cinema pedagogy and features exemplification of its application based on two films: My Left Foot and Three Christs. Aim. The purpose of the article is to indicate the possibility of types of therapeutic relationships being discussed with art therapy students based on specially selected cinematic material. Materials and methods. The text applies hermeneutical analysis to a film narrative. Results. The article shows a potential strategy of using cinematic works in therapists’ education.
 
REFERENCES (23)
1.
Avnet, J. (2017). Trzech Chrystusów [film]. USA: Brooklyn Film.
 
2.
Cole, D.R., Bradley, J.P.N. (2016). A pedagogy of cinema [Pedagogika kina]. Rotterdam: Sense Publishers. DOI: 10.1007/978-94-6300-555-5.
 
3.
Denzin, N.K. (1995). The cinematic society: The voyeur’s gaze [Społeczeństwo filmowe: spojrzenie oglądającego]. Urbana–Champaign: University of Illinois.
 
4.
Dowd, G. (2010). Pedagogies of the image between Daney and Deleuze [Pedagogika obrazu między Daney’em a Deleuze’em]. New Review of Film and Television Studies, 8 (1), 41-56. DOI: 10.1080/17400300903529331.
 
5.
Fitzpatrick, M.R., Janzen, J., Chamodraka, M., Gamberg, S., Blake, E. (2009). Client relationship incidents in early therapy: Doorways to collaborative engagement [Sytuacje w relacjach z klientem we wczesnej terapii: Drogą do wspólnego zaangażowania]. Psychotherapy Research, 19 (6), 654-665. DOI: 10.1080/10503300902878235.
 
6.
Gelso, C.J., Hayes, J.A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Hambleton, G.L. (2007). Christy Brown: The life that inspired my left foot [Christy Brown: Życie, które zainspirowała moja lewa stopa]. Edynburg: Mainstream Publishing.
 
7.
Howard, R. (2001). Piękny umysł [film]. USA: Universal Pictures.
 
8.
Jordan, A.J. (1998). Christy Brown’s women: A biography drawing on his letters [Kobiety Christy’ego Browna: Biografia zapisana w listach]. Dublin: Westport Books.
 
9.
Kępiński, A. (2015). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
10.
Kępiński, A. (2002). Poznanie chorego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
11.
Krasoń, K. (2021). From an individual to a group: Film stories about building interpersonal relationships in therapy [Od jednostki do grupy: Filmowe opowieści o budowaniu relacji interpersonalnych w terapii]. The New Educational Review, 2 (64), 19-28. DOI: 10.15804/tner.2021.64.2.01.
 
12.
Krasoń, K. (2020). Padawanika: Przebudzenie mocy w doświadczeniu zapośredniczonym: Studium o filmie, wychowaniu i wsparciu rozwoju. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
13.
Laing, R.D. (1997). „Ja” i inni. Poznań: Rebis.
 
14.
Metz, Ch. (1982). The imaginary signifi er: Psychoanalysis and cinema [Znaczenie imaginacji: Psychoanaliza i kino]. Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press.
 
15.
Morzycka-Markowska, M. (2018). Antypsychiatria brytyjska 1960-1970. Medycyna Nowożytna, 24 (2), 37-81.
 
16.
Nelson, J. (2001). Sam [fi lm]. USA: New Line Cinema.
 
17.
Rokeach, M. (1964). The Three Christs of Ypsilanti. New York: Knopf.
 
18.
Russell, W.B. (2009). Teaching social issues with film [Nauczanie o zagadnieniach społecznych przez film]. Charlotte: Information Age Publishing.
 
19.
Sass-Stańczak, K., Czabała, J.C. (2015). Relacja terapeutyczna – co na nią wpływa i jak ona wpływa na proces psychoterapii? Psychoterapia, 1 (172), 5-17.
 
20.
Sealey, K.S. (2008). Introduction [Wprowadzenie]. W: K.S. Sealey (red.), Film, politics, education: Cinematic pedagogy across the disciplines [Film, polityka, edukacja: Pedagogika filmowa w różnych ujęciach] (ss. 1-16). New York: Peter Lang.
 
21.
Sheridan, J. (1989). Moja lewa stopa [film]. Irlandia–Wielka Brytania: Ferndale Films– Granada Television–Radio Telefís Éireann (RTÉ).
 
22.
Tass, N. (2000). Cudotwórczyni [film]. USA: Walt Disney Television.
 
23.
Zimmer, C. (2011). Surveillance cinema: Narrative between technology and politics [Kino monitorujące: Dyskurs między technologią a polityką], Surveillance and Society, 8 (4), 427-440.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top