Movement and the child in the space of music education
 
More details
Hide details
1
Faculty of Educational Studies, University of Adam Mickiewicz in Poznan [Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Poland.
 
 
Submission date: 2021-11-27
 
 
Final revision date: 2022-02-22
 
 
Acceptance date: 2022-02-22
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Katarzyna Sadowska   

Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):217-231
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The subject of the study is the child’s physical activity in the space of music education. The activity in question is triggered by the perception of music, especially the perception of musical rhythm. Following the postulates of educators of music education, the author wishes to express her own voice in the long-held debate on the marginalization of music in the Polish education system, because she identifi es with the belief expressed by Małgorzata Suświłło that „in Polish education”, especially in the area of subsequent curriculum reforms, „ does not guarantee full success in this respect. One of the reasons is [...] the lack of correlation between program changes, especially at the initial stage of education, with the results of research on the education and development of a child”. Aim. The aim of the study is to draw attention to the special value of educating the elements of rhythm in the process of supporting the child’s development. Methods. The author has made a qualitative analysis of the sources, literature on the subject, and personal experiences resulting from over twenty years of cooperation with educational and care institutions in Poznań. Results. The advantages of using elements of movement with music in the process of supporting a child’s development were indicated, and the reasons why rhythmics appear as a natural form of human activity are presented. Conclusion. The conclusions refer to the proposal to remodel the perception of education with the use of elements of movement with music in the Polish education system.
 
REFERENCES (24)
1.
Appelt, K. (2005). Wiek poniemowlęcy: Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A.I. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka (ss. 95-130). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
2.
Bogdanowicz, E., Durlow, G. (2012). Rytmika w terapii dziecka. W: J. Uchyła-Zroski (red.), Muzyka w środowisku społecznym (ss. 428-433). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 
3.
Chojak, M., Grochowska, I., Jurzysta, K., Mełgieś, M., Karpińska, A. (2017). Zabawa jako warunek prawidłowego rozwoju dzieci i przygotowania studentów do zawodu nauczyciela – przykład dobrej praktyki. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(1), 235-252. DOI: 10.17951/lrp.2017.36.1.235.
 
4.
Czub, M. (2005). Wiek niemowlęcy: Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A.I. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka (ss. 41-66). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
5.
Gandzel, A. (2015). Dydaktyczne aspekty przedszkolnej edukacji muzycznej. Roczniki Pedagogiczne, 7(2), 107-126. DOI: 10.18290/rped.2015.7(43).2-8.
 
6.
Głażewski, M. (2013). Edukacja wieloraka w szkole Steinerowskiej. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2, 21-46.
 
7.
Herzyk, E. (2004). Metoda Orffa w nauczaniu dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Rewalidacja, 1, 102-108.
 
8.
Jaques-Dalcroze, É. (1992). Pisma wybrane. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
9.
Kisiel, M. (2015). Ścieżki edukacyjne – teoria w praktyce: Język muzyki i mowa muzyczna w dialogu dziecka z dorosłym w edukacji elementarnej. Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania.
 
10.
Krasoń, K. (1993). Metoda E. J. Dalcroze’a jako czynnik skutecznego przygotowania nauczycieli klas przedszkolnych do zadań dydaktyczno-wychowawczych. W: H. Moroz (red.), Skuteczność kształcenia nauczycieli klas początkowych (ss. 96-102). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 
11.
Lawendowski, R., Besta, T., Drzewiczewska, M. (2017). Rozwój tożsamości muzycznej w perspektywie dialogu z innymi. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 18(4), 139-160.
 
12.
Molińska, M., Ratajczyk, A. (2014). Edukacja przedszkolna: Seria Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
13.
Przychodzińska-Kaciczak, M. (1969). Muzyka i wychowanie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
14.
Sadowska, K. (2020). Wczesnodziecięca edukacja – pomiędzy instrumentalizacją a towarzyszeniem w rozwoju: Wybrane aspekty polskiej rzeczywistości edukacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
15.
Słoboda, K. (2014). Uprzestrzennienia ciała – ucieleśnienia rytmu. Dialog, 11(696), 112-119.
 
16.
Stefaniak-Maślanka, B. (2013). Kołysanka jako komunikat o świecie (na przykładzie kołysanek użytkowych i poetyckich o tematyce społecznej). Linguarum Silva, 2, 175-198.
 
17.
Suświłło, M. (2009). Teoretyczne podstawy wczesnej edukacji muzycznej: Zarys problemu. Studia Edukacyjne, 9, 106-124.
 
18.
Telka, L. (2009). Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki: Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
19.
Trempała, J. (2012). Wczesne kompetencje poznawcze w rozwoju dziecka. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, 2, 9-22.
 
20.
Trusewicz, R., Pogorzała, A.M. (2017). Rozwój ruchowy dziecka z uwzględnieniem założeń koncepcji NDT Bobath. W: A.M. Borowicz (red.), Innowacyjność i tradycja w fizjoterapii (ss. 127-140). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii.
 
21.
Trzcionka-Wieczorek, A. (2017). Aktywność muzyczna dzieci w środowisku przedszkolnym – refleksje z prowadzonych badań. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 5(2/1), 219-227.
 
22.
Włodarczyk, E. (2016). Znaczenie wczesnodziecięcego przywiązania w diadzie matka/opiekun – dziecko. Studia Edukacyjne, 39, 377-394.
 
23.
Zdybel, D. (2018). Autonomia poznawcza dziecka w koncepcji Marii Montessori – współczesne (re)interpretacje. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 13(1/47), 89-103.
 
24.
Żmichrowska, M.J. (2012). Działalność pedagogiczna Henryka Jordana (1842-1907). Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne, 18(2), 7-15.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top