The activities of non-governmental organizations for equal educational opportunities for children from the rural environment
 
 
More details
Hide details
1
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska
 
 
Submission date: 2012-07-01
 
 
Final revision date: 2012-12-31
 
 
Acceptance date: 2012-12-31
 
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Corresponding author
Katarzyna Palka   

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;6(2):223-241
 
KEYWORDS
ABSTRACT
We live in a world where the access to knowledge has a decisive influence on our future. A large number of children in Poland have difficulties with this access, because they are raised in impoverished, excluded, poorly educated families of low social status. This phenomenon is mainly related to rural areas. Nonformal education should provide important support for formal education. Nonformal education should be organized with the cooperation of schools, kindergartens, and non-governmental organizations. The educational activities proposed for children and their parents by non-governmental organizations complement formal education. These activities are of crucial importance in the equalization of educational opportunities for children from rural areas. It is essential that these activities be planned, long-term, and a part of the entire educational program.
 
REFERENCES (42)
1.
Białecki I., Szanse na kształcenie i polityka edukacyjna. Perspektywa równości i sprawiedliwości społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 7.
 
2.
CBOS, Wydatki rodziców na edukację dzieci. Komunikat z badań, Warszawa 2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 10.03.2012].
 
3.
Chrzanowska J., Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 
4.
Czapiński J., Panek T., (red.) Diagnoza Społeczna 2011, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 
5.
Delors J. (red.), Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO, Wyd. UNESCO, Warszawa 1998.
 
6.
Dolata R. Szkoła – segregacje, nierówności, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 
7.
Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R. (red.), Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 
8.
Fauer E. (red.), Uczyć się aby być, Raport UNESCO, PWN, Warszawa 1982.
 
9.
Giza A. (red.), Edukacja małych dzieci. Standardy, bariery, szanse, Fundacja Rozwoju Dzieci J.A. Komeńskiego, Warszawa 2010.
 
10.
GUS, Syntetyczna charakterystyka polskiej wsi w świetle statystyki publicznej, [w:] Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 2011, nr 6, s. 19, http://www.prezydent.pl/dialog... [dostęp: 10.09.2012].
 
11.
GUS, Szanse edukacyjne na obszarach wiejskich, [w:] Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju, Kancelaria 6, s. 19, http://www.prezydent.pl/dialog... [dostęp: 10.09.2012].
 
12.
 
13.
 
14.
http://www.frd.org.pl/programy... ny_dla_wsi, [dostęp: 17.09. 2012].
 
15.
 
16.
 
17.
http://www.rownacszanse.pl, [dostęp: 14.05.1012]. www.batory.org.pl/ofund/index.htm, [dostęp: 16.06.2011].
 
18.
Instytut Badań Edukacyjnych, Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy, Warszawa 2010, http://eduentuzjasci.pl/pl/rap.... html, [dostęp: 17.09.2012].
 
19.
Kozakiewicz M., Bariery awansu poprzez wykształcenie, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1973.
 
20.
Kwieciński Z., Drogi szkolne młodzieży a środowisko, WSiP, Warszawa 1980.
 
21.
Kwieciński Z., Wyrównywanie szans edukacyjnych. Główne strategie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 1.
 
22.
Matusiak J., Środki na realizację projektów wspierających rozwój dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, s. 8, www.witrynawiejska.org.pl, [dostęp: 24.06.2011].
 
23.
Matyjas B., Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego, „Edukacja” 2010, nr 4.
 
24.
Mazińska M., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, WSiP, Warszawa 2004.
 
25.
Palka K., Uwarunkowania aspiracji życiowych uczniów gimnazjów wiejskich i miejskich, Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2010.
 
26.
Papież J., Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
 
27.
Pilch T., Szanse edukacyjne na obszarach wiejskich, [w:] Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej”, 2011, nr 6, s. 137, http://www.prezydent.pl/dialog... potencjal-obszarow-wiejskich-szansa-rozwoju, [dostęp: 15.03.2012].
 
28.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 2011, nr 6, s. 70, http://www.prezydent.pl/dialog..., [dostęp: 15.03.2012].
 
29.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej”, 2011, nr 6, s. 137, http://www.prezydent.pl/dialog... potencjal-obszarow-wiejskich-szansa-rozwoju, [dostęp: 15.03.2012].
 
30.
Strzemińska A., Wiśnicka M., Młodzież na wsi. Raport z badania, Pracownia Badań i Innowacji Stocznia, Warszawa 2011.
 
31.
Szafraniec K., Boni M. (red.), Raport Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 367. http://kprm.gov.pl/Mlodzi_2011..., [dostęp: 12.09.2011].
 
32.
Szymański M., W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
 
33.
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Korekta ze sprawozdania Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, s. 7, http//www.pokl.sbrr.pl, [dostęp: 24.06.2011]. http://srw.fio.org.pl/index.ph..., [dostęp: 10.09.2012].
 
34.
 
35.
Ustawa z dnia 19 marca 2009 o systemie oświaty, Dz. U. Nr 56, poz. 458.
 
36.
Waloszek D., Edukacja jako strategia przeciwdziałania biedzie i wykluczeniu. Studium możliwości, [w:] E.
 
37.
Wrońska (red.), Księga Ubogich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2009.
 
38.
Wrońska E. (red.), Księga Ubogich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2009.
 
39.
www.fio.org.pl, [dostęp: 14.05.2012].
 
40.
www.fww.org.pl, [dostęp: 17.09.2012].
 
41.
www.projektor.org.pl,[dostęp:17.09.2012].
 
42.
www.witrynawiejska.org.pl, [dostęp: 24.06.2011].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top