The role of day support centres in assisting the families of adult children with intellectual and/or physical disabilities
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2012-07-01
 
 
Final revision date: 2012-12-31
 
 
Acceptance date: 2012-12-31
 
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Corresponding author
Anna Szalast
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;6(2):243-259
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The overall perception of adults with intellectual and/or physical disabilities renders it necessary to consider them as individuals as well as in relation to their families, which are to be understood as natural links to communities. The exceptional situation of the families with intellectually and/or physically disabled children older than school age demands understanding and professional help. Day support centres, which constitute a major influence on the disabled, as well as their immediate environment, are an attempt at addressing these needs. The centres also allow for the achievement of a goal – they provide the families of adult children with intellectual and/or physical disabilities with support in its numerous aspects.
 
REFERENCES (17)
1.
Bałazy A, Juros K., Juros S., Sens życia a poczucie własnej godności u słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, [w:] S. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski (red.), Starzenie się z godności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 
2.
Barnes C., Merces G., Niepełnosprawność, Wyd. Sic! s.c., Warszawa 2008.
 
3.
Chodkowska M., Byra S., Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D., Parchomiuk M., Szabała B., Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 
4.
Cytowska B., Trudne drogi adaptacji. Watki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 
5.
Harwas-Napierała B., Dorosłość jako spełnienie, Wydawnictwo Libron, Kraków 2012.
 
6.
Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1972.
 
7.
Kohut D., Dziecko niepełnosprawne w środowisku rodzinnym, [w:] W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 
8.
Kościelska M., Przezywanie własnej i cudzej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością, [w:] R.J. Kijak (red.), Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 
9.
Łuczyński A., Więź rodzinna a rozwój osobowy człowieka, [w:] J. Jęczeń, M.Z. Stepluk (red.), Wartość i dobro rodziny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 
10.
Okła W., Godność chorego z perspektywy personalistycznej – chory człowiek czy człowiek w chorobie, [w:] S. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski (red.), Starzenie się z godności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 
11.
Pisula E., Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – szanse i zagrożenia, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Warszawa 2008.
 
12.
Ploch L., Włączanie społeczne w placówce specjalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 
13.
Poświatowska H., na krawędzi mijania, http://www.koniczynka.art.pl/i...? option=com_content&task=view&id=48&Itemid=109, [dostęp: 28.09.2012].
 
14.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Dz. U., Nr 238, Poz. 1586.
 
15.
Stelter Ż., Dorastanie z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 
16.
Szalast A., Ośrodki połowy drogi: o idei funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, [w:] J. Maciaszek, P. Bucoń (red.), Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne, Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2011.
 
17.
Topij-Stempińska B., Rodzina i jej przemiany na przestrzeni wieków, [w:] A. Błasik, E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top