Teenage parenthood of disabled girls and boys
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska.
 
 
Submission date: 2016-09-30
 
 
Final revision date: 2017-01-21
 
 
Acceptance date: 2017-01-21
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Aleksandra Mach   

Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):293-313
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problem of disabled people’s marriage and parenthood, and which is essential, especially of those with intellectual disability, is more and more often discussed by the Polish researchers. The stereotypical perception of the disabled, mainly with an intellectual disability, by the general public, negating their adulthood, and at the same time a possibility of being a husband/a wife, a mother/a father is frequently emphasized in the literature on the subject. It is noted that difficulties in fulfilling parental functions of the aforementioned group may result not only from their heath condition, but also from their difficult economic situation, their lower skills to care for their offspring, loneliness or social isolation. In case of teenage adulthood there are other factors making the realization of maternal and paternal tasks difficult. Therefore, teenage parents with disability should be provided with versatile support in preparation for a responsible as well as satisfactory parenthood. The psychosocial functioning of disabled teenage parents appears to be an essential issue. Unfortunately, there are the situations of physical and emotional rejection of teenage parents not only by their peers but also their loved ones. Disabled girls who are pregnant are especially subject to stigmatization. The issues of teenage parenthood are a subject present in scientific literature, yet there are few studies in this field in the context of disabled girls’ and boys’ motherhood and fatherhood. Thus, the article presents the main research areas on teenage parenthood of the mentioned population using the example of foreign literature. Moreover, reference was made to Polish research which, as it was observed, generally does not refer to the indicated problematic aspects directly.
 
REFERENCES (23)
1.
Adams Rueda H., Linton K.F., Rankin Williams L., School Social Workers’ Needs in Supporting Adolescents with Disabilities toward Dating and Sexual Health: A Qualitative Study, “Children & Schools” 2014, t. 36, nr 2.
 
2.
Bidzan M., Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2013.
 
3.
Dmoch-Gajzerska E., Mazurkiewicz B., Przygotowanie kobiet niepełnosprawnych do prokreacji i macierzyństwa, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2011, nr 4.
 
4.
Emerson E., Llewellyn G., Hatton C., Hindmarsh G., Robertson J., Man W.Y.N., Baines S., The health of parents with and without intellectual impairment in the UK, “Journal of Intellectual Disability Research” 2015, t. 59, nr 12.
 
5.
GUS (Główny Urząd Statystyczny), Rocznik Demograficzny. Demographic Yearbook of Poland, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.
 
6.
Heer K., Teenagers, Pregnancy, Learning Disabilities: Wolverhampton City in Context, “Journal of Health and Social Care Improvement” 2008 [b.n.w.].
 
7.
Jones K.H., Domenico D.M., Valente J.S., Incidence of pregnant and parenting teens with disabilities within FACS programs, “Journal of Family and Consumer Sciences Education” 2005, t. 24, nr 2.
 
8.
Jones K.H., Woolcock-Henry C.O., Domenico D.M., Wake up call: pregnant and parenting teens with disabilities, “The International Journal of Special Education” 2005, t. 20, nr 1.
 
9.
Jones L.K., Binger T.E., Mckenzie Ch.R., Ramcharan P., Nankervis K., Sexuality, pregnancy and midwifery care for women with intellectual disabilities: A pilot study on attitudes of university students, “Contemporary Nurse” 2010, t. 35 (1).
 
10.
Kijak R., Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
 
11.
Królikowska S., Sytuacja społeczna młodocianych matek, [w:] A. Kotlarska-Michalska (red.), Dysfunkcje rodziny, Seria: Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, t. XXI (2011), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
12.
Linton K.F., Adams Rueda H., Experiences with Pregnancy of Adolescents with Disabilities from the Perspectives of the School Social Workers Who Serve Them, “Health & Social Work” 2014, t. 39, nr 2.
 
13.
Lizoń-Szłapowska D., Usamodzielnianie wychowanek specjalnych ośrodków szkolno--wychowawczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 8.
 
14.
Padała O., Podgórnik M., Sadowska M., Wdowiak A., Piróg M., Putowski M., Zawiślak J., Młodociane macierzyństwo jako problem medyczny i społeczny, “European Journal of Medical Technologies” 2014, nr 2(3).
 
15.
Ratajczak Ł.P., Ojcostwo w doświadczeniach niepełnoletnich chłopców, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 
16.
Resler A., Dzieci mają dzieci, „Psychologia w Szkole” 2014, nr 4.
 
17.
Rycel M., Wilczyński J., Sobala W., Nowakowska D., Analiza przebiegu ciąży i porodu u nastolatek w latach 2000–2006. Analysis of teenage pregnancy outcome and delivery between 2000 and 2006, „Ginekologia Polska” 2008, nr 12.
 
18.
Seiler N., TANF & Teen Parents with Disabilities, Center for Law and Social Policy (CLASP), Washington, 2001, por. źródło: research.policyarchive.org/14022.pdf [dostęp: 16.09.2016].
 
19.
Shandra C.L., Chowdhury A.R., The first sexual experience among girls with and without disabilities, “Journal of Youth and Adolescence” 2012, nr 41.
 
20.
Sidorczuk D., Problem wczesnego macierzyństwa wychowanek ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych a czynniki powodujące powstawanie tego zjawiska, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2002, nr 3.
 
21.
Smith D.D., Pedagogika specjalna, t. 1, (red. nauk.) A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
22.
Teenage Pregnancy – March of Dimes, por. źródło: http://www.marchofdimes.org/ma... [dostęp: 15.09.2016].
 
23.
Zawiślak A., Jakość życia rodzinnego młodocianych i pełnoletnich matek z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top