Man, woman,... a disabled person? gender (in) disability and education in the family
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Teorii i Filozofii Wychowania, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-001 Zielona Góra, Polska.
 
 
Submission date: 2016-09-06
 
 
Final revision date: 2017-01-27
 
 
Acceptance date: 2017-01-27
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Iwona Banach   

Katedra Teorii i Filozofii Wychowania, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-001 Zielona Góra, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):277-292
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The social reality is focused on the human body, which sets a new dimension of incomplete fitness. The term "disabled person” is without gender. Women with disabilities believe they are treated as a "third sex". Their discrimination is the result of a lack of sensitivity to the gender of the disabled. Gender becomes irrelevant. The main purpose of the research was to find out the situation related to the social functioning of women with physical disabilities and the perception of their disability. The study was conducted in 2014 in Lubuskie; it included 92 women with disabilities. These were women with reduced mobility. Research was carried out individually and consisted of completing a questionnaire. I used the method of in-depth interview and questionnaire interview. The resulting material was then analyzed qualitatively and quantitatively by myself. I chose to analyze some questions relevant to the context of measures taken in the article. The concept of social marking was applied to explain the attitudes adopted towards people with disabilities. Current attitudes exhibited towards women with disabilities and the perception of their disability are the result of many years of treating them as the dregs of society and denying them their right to a normal social life. The main limitations in the functioning of these people are not related to the lack of physical fitness, but are a reaction of the social environment on disability and how it is perceived.
 
REFERENCES (30)
1.
Bem S.L., Androgynia psychiczna a tożsamość płciowa, [w:] P.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Psychologia i życie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1988.
 
2.
Bem S.L., Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 
3.
Błeszyńska K., Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 
4.
Butler J., Uwikłani w płeć, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 
5.
Chodkowska M., Kobieta niepełnosprawna. Socjopedagogiczne problemy postaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993.
 
6.
Chomczyńska-Rubacha M., Socjalizacja rodzajowa w rodzinie, „Roczniki Pedagogiki Rodziny” 2006, nr 1.
 
7.
Domański H., Równouprawnienie. Stereotyp tradycyjnego podziału ról, [w:] A. Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, PAN IFiS, Warszawa 1995.
 
8.
Firkowska-Mankiewicz A., Czy tak samo wychowujemy dziewczęta i chłopców?, [w:] A. Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, PAN IFiS, Warszawa 1995.
 
9.
Flatow E., Predyspozycja czy predestynacja? Stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań o zdrowiu, [w:] L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2009.
 
10.
Gustavsson A., Zakrzewska-Menterys E., Społeczny kontekst upośledzenia, [w:] A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Menterys (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1997.
 
11.
 
12.
Karkowska M., Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopców a ukryty program edukacji szkolnej, [w:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Role płciowe. Kultura i edukacja, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2006.
 
13.
Lemert E., Social Pathology. A Systemathic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior, McGraw-Hill, New York 1951.
 
14.
Mała encyklopedia medycyny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1990.
 
15.
Marszałek L., Niepełnosprawność, kobiecość, rodzina, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.
 
16.
Marszałek L., Społeczny kontekst niepełnosprawności, „Seminare” 2007, nr 24.
 
17.
Mead M., Kultura i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
18.
Nowak A., Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
 
19.
Oleksy-Sanocka B., Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcząt w grupie osób z ograniczeniami sprawności, [w:] A. Brzezińska, J. Pluta, P. Rycielski (red.), Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2010.
 
20.
Ostrowska A., Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Wybrane problemy, PAN IFiS, Kraków 1976.
 
21.
Rudek I., Kobieta niepełnosprawna – predestynacja czy transformacja funkcjonowania społecznego?, [w:] B.A. Orłowska, P. Prüfer (red.), Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2012.
 
22.
Rudek I., Rodzina w procesie konstruowania obrazu osób niepełnosprawnych. Rola płci w niepełnosprawności, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VI (2/2012), doi: 10.23734/wwr20122.165.186.
 
23.
Soroka-Fedorczuk A., Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
24.
Tamar M.P., Counseling Women With Disabilities, [w:] M. Kopala, M. Keitel (red.), Handbook of Counseling Women, SAGE Publications, Thousand Oaks 2003.
 
25.
Visvanathan N., Duggan L., Wiegersma N., Nisonoff L. (red.), Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów, PAH, Warszawa 2012.
 
26.
www.bunkier.art.pl/kbs/pokaz/261 [dostęp: 10.01.2016].
 
27.
www.domotwarty.org.pl/20.html [dostęp: 10.01.2016].
 
28.
www.onepl.org.pl [dostęp: 10.01.2016].
 
29.
www.onepl.org.pl [dostęp: 18.05.2014].
 
30.
www.pion.pl/artykuly/czytelnia/wizerunek-i-obraz-siebie-osob-z-niepelnosprawnoscia [dostęp: 10.04.2016].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top