Everything begins with gender... social perception of “otherness” of women with physical disabilities – research results
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Teorii i Filozofii Wychowania, Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska.
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Iwona Banach   

Katedra Teorii i Filozofii Wychowania, Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):393-409
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Changing social attitudes and ways of thinking about people is a very difficult task; nonetheless it is important to take action to change the asexual and the negative image of disabled woman fairly widely held in our society. In a situation of completely unaware global recognition of disability without regards of gender of these individuals, a serious problem arises, in particular – the perception of women with disabilities. Changing the approach to women with disabilities requires most of all a change in a binary way of thinking derived from prejudices and stereotypes. The transformations in this field are also noticeable in the category of scientific discourses of the body, gender and femininity. The article there will present issues related to the social functioning of women with physical disabilities as well as the perception of them by nursing students and students of physical education. Taken considerations are an attempt to bypass exemplification of gender in relation to people with disabilities treated globally omitting the gender difference.
 
REFERENCES (30)
1.
Chodkowska M., Antyczne korzenie współczesnych stereotypów, [w:] A. Bujnowska, J. Szadura (red.), Stereotypy – walka z wiatrakami?, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 
2.
Chodkowska M., Kobieta niepełnosprawna: socjopedagogiczne problemy postaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 1993.
 
3.
Czapka E., Stereotypy w badaniach socjologicznych, [w:] A. Bujnowska, J. Szadura (red.), Stereotypy – walka z wiatrakami?, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 
4.
Ferenz K., Źródła kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych, [w:].
 
5.
G. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska (red.), Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 
6.
Firkowska-Mankiewicz A., Czy tak samo wychowujemy dziewczęta i chłopców?, [w:].
 
7.
A. Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, PAN IFiS, Warszawa 1995.
 
8.
Flatow-Kaleta E., Predyspozycja czy predestynacja? Stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań o zdrowiu, [w:] L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2009.
 
9.
Górnicka-Zdziech I., Kobiecość to..., http://www.deon.pl/inteligentn..., [dostęp: 17.02.2015].
 
10.
Gromkowska-Melosik A., Pedagogika rodzaju (gender), [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 4, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 
11.
 
12.
 
13.
http://www.onepl.org.pl [dostęp: 10.04.2016].
 
14.
 
15.
Kusiak A., O historii kobiet, [w:] E. Pakszys, D. Sobczyńska (red.), Humanistyka i płeć. Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, t. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 
16.
Larkowa H., Człowiek niepełnosprawny: problemy psychologiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.
 
17.
Lott B., Maluso D., Społeczne uczenie się męskości i kobiecości, [w:] B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 
18.
Mała encyklopedia medycyny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1990.
 
19.
Miluska J., Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1996.
 
20.
Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce: bariery integracji, IFiS PAN, Warszawa 1996.
 
21.
Pospiszyl K., Psychologiczna analiza wadliwych postaw młodzieży, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1973.
 
22.
Renzetti C.M., Curran D.J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
23.
Rudek I., Funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych, [w:] B. Orłowska, P. Prufer (red.), Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2013.
 
24.
Rudek I., Kobieta niepełnosprawna – predestynacja czy transformacja funkcjonowania społecznego?, [w:] B. Orłowska, P. Prufer (red.), Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Gorzów Wielkopolski, 2012.
 
25.
Rudek I., Media w kreowaniu wizerunku osób z niepełnosprawnością. Szczególna rola telewizji, [w:] I. Chrzanowska, B. Jachimczak, D. Podgórska-Jachnik (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, t. 4, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź 2011.
 
26.
Rudek I., Niepełnosprawni – wizerunek kreowany przez media, [w:] M. Szymańska (red.), Edukacja dla potrzeb rynku pracy – realia, możliwości, perspektywy, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2011. Soroka-Fedorczuk A., Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
27.
Sowa J., Pedagogika specjalna w zarysie, Wydawnictwo „Fosze”, Rzeszów 1999.
 
28.
Sygut T., Na wózku mogę wszystko, Przegląd, wydanie 50/2003: http://www.przegladtygodnik.p... moge wszystko: [dostęp: 24.02. 2014].
 
29.
Zimbardo Ph., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 
30.
Zrałek M., Bariery życiowe niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem barier architektonicznych, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Niepełnosprawni w środowisku społecznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top