Recognizing child’s lethal defect as a threat as well as progress in values for parents
 
More details
Hide details
1
Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński, ul. K. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, Polska.
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Aneta Jarzębińska   

Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński, ul. K. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):411-421
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The focus of this particular work is the analysis of the situation in which the parents find themselves after their child has been diagnosed with a lethal abnormality. Specifically parents with a child who has been diagnosed with a rare aberration of chromosomes known as the Edward’s Syndrome. In the beginning of this paper, the parent’s situation will be examined in the context of the child’s sickness as a threat to their respected values. The conducted analysis shows that with the loss of values, in this case the health of the child, come many negative feelings similar to those, which can be experienced after the loss of someone close. Some of the parents may even feel incompetent because they conceived a child considered as biologically defective and because of the social environment which perceives them in a pejorative way. What is more, the parents cannot plan the future of their child as every day might be the last one for him or her. It has been noted, however, that the birth of a child with an Edward’s Syndrome can be, when certain conditions are met, a chance to reconsider the current value system of a parent as well as a chance to think better of him or herself, his or her marriage and his or her family.
 
REFERENCES (14)
1.
Barton-Smoczyńska I., O dziecku, które odwróciło się na pięcie, NAF Michał Naftyński, Łomianki 2006.
 
2.
Bielawska-Batorowicz E., Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich skutki dla rodziny, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 
3.
Góralczyk E., Choroba dziecka w twoim życiu, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 1996.
 
4.
Kornas-Biela D., Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.
 
5.
Kruczek A., Pietrzak J.J., Aberracje chromosomowe, [w:] J.J. Pietrzak (red.), Wybrane zagadnienia z pediatrii: podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 
6.
Leksowska A., Jaworska I., Gorczyca P., Choroba somatyczna jako wyzwanie adaptacyjne dla człowieka, „Folia Cardiologica Excerpta” 2011, t. 6/4.
 
7.
Libera A., Psychologiczny aspekt poronień, [w:] M. Makara-Studzińska, G. Iwanowicz- -Palus (red.), Psychologia w położnictwie i ginekologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 
8.
Łukasik R., Waksmańska W., Golańska Ż., Woś H., Różnice w wyobrażeniach matki i ojca o życiu prenatalnym dziecka, „Problemy Pielęgniarstwa” 2007, t. 15, z. 4. Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004. Mrugalska K., Rodzice i dzieci, [w:] H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka: o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1999.
 
9.
Respondek-Liberska M., Wady letalne płodu – aspekty diagnostyczne i implikacje kliniczne, [w:] A. Korzeniowska-Eksterowicz, W. Młynarski (red.), Pediatryczna opieka paliatywna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2011.
 
10.
Ricoeur P., Podług nadziei, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1991.
 
11.
Szczapa J., Podstawy neonatologii, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 
12.
Szczepański J., Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa 1980.
 
13.
Tomaszewski T., Człowiek i otoczenie, [w:] Tenże (red.), Psychologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1982.
 
14.
Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia – kluczowe koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top