The Views of Disability – the Problems of Families with Disabled Relatives
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Pomorska w Słupsku, Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk, Polska
 
 
Submission date: 2011-10-01
 
 
Final revision date: 2011-12-31
 
 
Acceptance date: 2011-12-31
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Corresponding author
Danuta Hinc   

Akademia Pomorska w Słupsku, Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;4(4):15-22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject of my work encompasses all issues relating to family life with a disabled person. In this article I went into the situation of both parents of a disable child, their relationship between themselves and offspring, both healthy and sick, and also described the living conditions of handicapped siblings. The text also includes a description of the family in which children are healthy while parents are facing deficits. In my work I focused mainly on problems that relatives of a handicapped person need to face – the first shock when they find out about the sickness, an internal struggle with their own opinions, the reorganization of life and breaking the shame and fear. The purpose of my article is to show the reader realities of living under one roof with a disable person, to confront him with a situation which can affect anyone of us, forcing to ask the question: Am I really tolerant?
 
REFERENCES (18)
1.
Crain A. J., Sussman M. B., Weil W. B., Effects of diabetic child on marital integration and related measures of family functioning, „Journal of Health and Human Behaviour” 1966, nr 7.
 
2.
Cudak S., Postawy rodzicielskie wobec dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, „Nauczyciel i Szkoła” 2007, nr 3-4.
 
3.
Dashiff C. J., Parent's perceptions of diabetes in adolescent daughters and its impact on thefamily, „Journal of Pediatric Nursing” 1993, nr 8.
 
4.
Domarecka- Malinowska E., Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego, „Edukacja i Dialog” 1994, nr 12.
 
5.
Garlicka E., Dziecko upośledzone umysłowo w rodzinie, [w:] I. Wald (red.), Jak przygotować do życia dziecko umysłowo upośledzone, Warszawa 1972.
 
6.
Jaroszczyk- Stainer W., Wpływ przewlekłej, groźnej choroby dziecka na wybrane aspekty funkcjonowania jego rodziny, [w:] L. Niebrzydowski (red.), Rodzinne uwarunkowania kontaktów interpersonalnych dzieci i młodzieży, Łódź 1995.
 
7.
Jedynak J., Nagrody i kary w systemie wychowania rodzinnego i szkolnego dzieci przewlekle chorych, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP” (Prace Pedagogiczne) 1999, nr 21.
 
8.
Krasiejko I., Jak wspierać rodzinę dziecka niepełnosprawnego?, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2007, nr 4.
 
9.
Kwak A., Postawy rodzicielskie w percepcji dorastających dzieci chorych na celiakię, „Problemy Rodziny” 1989, nr 5.
 
10.
Liszewska M., Trudniejsze rodzicielstwo-jakiego wsparcia oczekują niepełnosprawni matki i ojcowie. Cz. II – Rodzice niewidomi i niedowidzący. Zrozumieć, pomóc, „Wspólne Tematy” 2005 nr 11-12.
 
11.
Maciarz A., Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych, Kraków 1998.
 
12.
Mazur B., Co charakteryzuje rodziny dzieci przewlekle chorych, „Małżeństwo i Rodzina” 2005, nr 4.
 
13.
Mikler-Chwastek A., Gdy rodzice dowiadują się… o niepełnosprawności dziecka, „Nowa Szkoła” 2009, nr 5.
 
14.
Obuchowska I., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1999.
 
15.
Pilecka W., Majewicz P., Zawadzki A., Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie, Kraków 1999.
 
16.
Pond H., Parental attitudes toward children with a medical disorder: special reference to diabetesmellitus, „Diabetes Care” 1979, nr 2.
 
17.
Reichmann W., Rodzina z dzieckiem chorym psychicznie, W trosce o ustabilizowanie sytuacji młodocianego pacjenta i jego rodziców, „Wspólne Tematy” 2007, nr 10.
 
18.
Reichmann W., Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym a fachowo pomagający. Cz. III – Dziecko zdrowe obok niepełnosprawnego intelektualnie, „Wspólne Tematy” 2007, nr 2.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top